می 25
برچسب ها :
بازدید : 517
نظرات : بدون دیدگاه
موجودات اسطوره ای

روش بازی: راهنما سؤالاتی می پرسد که فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ داده می شود. اما به جای گفتن «بله»، بچه ها باید مثل سگ پارس کنند و مثل غاز بال هایشان را به هم بزنند. اگر جواب «نه» بود، مثل قورباغه قورقور می کنند و مثل میمون به سینه شان مشت می کوبند. […]

روش بازی: راهنما سؤالاتی می پرسد که فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ داده می شود. اما به جای گفتن «بله»، بچه ها باید مثل سگ پارس کنند و مثل غاز بال هایشان را به هم بزنند. اگر جواب «نه» بود، مثل قورباغه قورقور می کنند و مثل میمون به سینه شان مشت می کوبند. آماده؟ شروع! راهنما می پرسد: «کروکودیل ها می توانند تخم بگذارند؟» جواب بله است، بچه ها شروع به پارس کردن و بال زدن می کنند. اگر کسی قورقور کند یا فراموش کند که بال بزند نمره منفی می گیرد و سه نمره منفی به معنی خارج شدن از دور بازی است. اما بازی ادامه پیدا می کند: «آیا یک سال کبیسه ۳۶۴ روز است؟» حالا بچه ها قورقور می کنند و به سینه میکوبند، همه میدانند که سال کبیسه ۳۶۶ روز است بازی همچنان ادامه پیدا می کند تا اینکه فقط سه موجود اسطوره ای باقی بمانند و برنده بازی شوند.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما