مارس 9
برچسب ها :
بازدید : 497
نظرات : بدون دیدگاه
گله فیل ها

روش بازی: اتاق شما هر اندازهای که باشد، می توانید بچه ها و همچنین خودتان را به یک گله کوچک فیل، تبدیل کنید. شما در نقش راهنما، سرعت حرکت گله فیل را مشخص می کنید. ابتدا گله دور است و صدای خفیف قدم هایشان شنیده می شود. بعد گله نزدیک تر می شود. صدای پای […]

روش بازی: اتاق شما هر اندازهای که باشد، می توانید بچه ها و همچنین خودتان را به یک گله کوچک فیل، تبدیل کنید. شما در نقش راهنما، سرعت حرکت گله فیل را مشخص می کنید. ابتدا گله دور است و صدای خفیف قدم هایشان شنیده می شود. بعد گله نزدیک تر می شود. صدای پای فیلها بلندتر و بلندتر شنیده می شود و به نظر می آید گله سریع تر و سریعتر حرکت می کند. حالا خیلی نزدیک شده اند و علاوه بر صدای پاهایشان، می توانید غرش آنها را هم بشنوید. اما در آخر گله فیل عبور می کند، غرش آنها قطع می شود و صدای پاهایشان هم کمتر و کمتر می شود تا اینکه دیگر هیچ صدایی شنیده نمیشود.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما