فوریه 20
بازدید : 580
نظرات : بدون دیدگاه
دوش هوای تازه

روش بازی: بچه ها کنار یک پنجره بزرگ و باز می ایستند، ماهیچه های خود را کش و قوس میدهند و در هوای خنک و تازه، نفس عمیق می کشند. بعد از سه دقیقه دوش هوای تازه، همه سرحال و پرانرژی سر جای خود برمی گردند. راهنما می تواند از بچه ها بخواهد درباره احساسشان […]

روش بازی: بچه ها کنار یک پنجره بزرگ و باز می ایستند، ماهیچه های خود را کش و قوس میدهند و در هوای خنک و تازه، نفس عمیق می کشند. بعد از سه دقیقه دوش هوای تازه، همه سرحال و پرانرژی سر جای خود برمی گردند. راهنما می تواند از بچه ها بخواهد درباره احساسشان نسبت به دوش هوای تازه با بقیه گروه صحبت کنند.

پیشنهادی برای سرحال آمدن: نور یک منبع مهم انرژی به شمار می رود و برای مقابله با افسردگی مفید است. با کنار کشیدن پرده ها و برداشتن اشیاء بزرگ از جلوی پنجره اتاق را روشن کنید. علاوه بر آن، شاید بتوانید حباب لامپ های موجود را با حباب های روشن تر جابه جا کنید و یا منابع نور را اضافه کنید. بعضی اوقات فقط تمیز کردن حباب لامپ های موجود به روشن تر شدن اتاق کمک می کند.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما