اعتماد به‌نفس بازیکن فوتبال

تعاملی که یـک مربی فوتبال با بازیکنان دارید، اثر‌ مـهمی بر عملکرد و اعتماد به‌ نفس وی دارد. در گذشته، مربیان خیلی به احساس بازیکنان توجه نمی‌کردند‌، مهم‌ترین هدفشان بـرنده شدن‌ به‌ هر قـیمتی بـود و با این طرز فکر که بدون شکستن تعدادی تخم‌مرغ یک املت خوب نداریم، بعضی از بازیکنان را که در […]

تعاملی که یـک مربی فوتبال با بازیکنان دارید، اثر‌ مـهمی بر عملکرد و اعتماد به‌ نفس وی دارد. در گذشته، مربیان خیلی به احساس بازیکنان توجه نمی‌کردند‌، مهم‌ترین هدفشان بـرنده شدن‌ به‌ هر قـیمتی بـود و با این طرز فکر که بدون شکستن تعدادی تخم‌مرغ یک املت خوب نداریم، بعضی از بازیکنان را که در این مسیر شکست می‌خورند کنار می‌گذاشتند!

اگر شما یک مربی غارنشین‌ نیستید، پس باید با روش‌های مدرن به بـازیکنانتان بنگرید. در مبارزه با آن‌ها سهیم شوید و روش‌هایی را برای بالا بردن اعتماد به نفس، انگیزش و عملکردشان بیایید.

 

مربی دختران: چندین مطالعه نشان داده اسـت کـه شما به عنوان مربی دختران جوان نقش مهمی در نگرش و عملکرد بانوان به تمرین ورقابت و تأثیر شگرفی بر اعتماد به‌ نفس‌شان‌ دارید‌.

 

مربی پسران: اگر شما مربی مردان جوان هستید، به‌نظرمی‌رسد بدون حـمایت مـثبت شما نیز ظرفیت زیادی برای باانگیزه بودن دارند. اما اگر نگرش منفی داشته باشید، اعتماد به‌نفس‌شان به شدت‌ آسیب‌ خواهد دید.

 

خیلی مهم است که بدانید با آموزش فوتبال به شـیوۀ مبارزه طـلبانه، هیجانی، سرگرم کننده و انگیزشی می‌توانید به بازیکنانتان در دستیابی به نگرش مثبت و اعتماد به نفس کمک کنید.

 

اگر مایلید برای‌ کمک‌ به‌ اعتماد به‌نفس و عزت نفس بازیکنانتان سبک مـربیگری‌تان را گـسترش دهـید، راهنمایی‌های زیر را دنبال کنید:

1) فوتبال را مـبارزه‌طلبانه، هـیجان‌انگیز و سـرگرم کننده آموزش دهید‌.

باید‌ در‌ خصوص شوخ‌طبعی بدانید و قدرت آن را بپذیرید و آن‌ را‌ به جلسات تمرین فوتبال بیاورید. قدرت این اسلحه را دست‌کم نگیرید کـه بـه‌طور چـشم‌گیری سبب بهبود اعتماد به‌نفس بازیکنانتان می‌شود.

سـرمربیان جوانی هستند که از شوخی و طنز برای مثال‌ در گرم کردن استفاده می‌کنند، تا جلسۀ تمرین با انرژی مثبت آغاز شود یا جـلسات تـمرین را بـا بازی‌های لذت‌بخش کوتاه‌ به‌ پایان می‌رسانند‌ تا بازیکنان کلاس را بالبخند بر چـهره و احساس مثبت به خود ترک‌ کنند‌.

 

2) با همۀ بازیکنانتان با احترام رفتار کنید.

شما باید حسی مشابه یک قـهرمان درهـمۀ بـازیکنانتان بسازید‌. بازیکنانتان را بـدانید و از‌ آن استفاده‌ کنید. با هر یک از بازیکنانتان همچون فردی منحصر به‌ فرد رفتار کنید که شایستگی توجه‌ ویژۀ‌ شـما‌ را دارد. بـازیکنانتان را بـه بیان احساساتشان تشویق کنید و آن‌ها رابه پرسش آزادانه، بدون‌ ترس‌ از این‌که چـیز احـمقانه‌ای بـگویید ترغیب کنید تا به شما در نگرانی‌ها و مشکلاتشان اعتماد‌ کنند‌ (شما‌ باید با دقت به آن ها گـوش دهـید).

 

به بازیکنانتان گاهی زمان دهید تا نفس‌ بکشند‌ و فضای خودشان را بیابند. آن‌ها را برای رسیدن بـه نـتایج سریع تحت فشار قرار ندهید‌ یا‌ بر‌ برنده شدن خیلی تأکید نکنید. گاهی اوقـات، بـه بـازیکنان یک زمان کوتاه برای احساس راحتی‌ و سازگاری‌ با روش شما و تیم نیاز دارند.

 

3) شیار بـاشید و بـه عملکرد خوبشان اعتبار و پاداش‌ دهید‌.

اعتماد‌ به‌ نفس با موفقیت سنجیده می‌شود. باید هـوشیارانه منتظر عـملکرد خـوب باشید و صوتی و بصری پاداش دهید. باید در‌ بازیکنانتان‌ احساسی مشابه‌ موفقیت ایجاد کنید امابا این‌حال از نقایص با یک شـیوۀ مـثبت برای پیشرفت استفاده‌ کنید‌.

 

  • برای مثال:

1. پاداش: تو عالی هستی، وقتی…

2. انتقاد مثبت: اما دفـعۀ بـعد سعی کـن تا بهتر انجام بدهی‌…

3. دومین‌ پاداش: من می‌دونم که تو می‌توانی آن را انجام بدهی…

 

4) مربیانی که فقط‌ بـر‌ اشـتباه تـمرکز می‌کنند، هرگز موفق نمی‌شوند.

وقتی‌ یکی‌ از بازیکنانت چیزی را غلط انجام داد، مانند یک دانشمند واقعی به آن نگاه‌ کن‌. چون توجه به اشـتباهات هـمیشه فرصت‌هایی‌ طلایی‌ برای یادگیری‌ و پیشرفت‌ است‌. مردم موفق اشتباهات زیادی انجام می‌دهند‌ و از‌ آن هامی‌آموزند. مـردمی که چیزهای جدید را امتحان نمی‌کنند، هرگزپیشرفت نـمی‌کنند و بـه سـادگی‌ در‌ زمان متوقف می‌شوند.

 

بازیکنانت را به‌ تلاش تـشویق کـن، حتی‌ اگر‌ آن‌ها احساس می‌کنند که نمی‌توانند آن‌ را‌ انجام دهند فقط با تلاش و عـمل می‌توان عـلت این‌که چرا نمی‌توان آن کار را‌ انـجام‌ داد را کـشف کرد. مانند ایـن‌که‌ «چـرا‌ تـوپ‌ به بالا رفت‌» یا‌ «چگونه مـی‌توانم پیشرفت کـنم». این‌ نوع‌ افکار ساده است که منجر به پیشرفت تدریجی می‌شود. تغییرات کـوچک بـا آزمایش کردن چیزهای‌ مختلف‌ ساخته می‌شود کـه می‌تواند شما و بازیکنانتان را‌ بـالا‌ بـکشد.

 

این‌ یک‌ حقیقت‌ است…

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما