دسته: دزدی
چرا کودکان دزدی می کنند؟
جمعه, 6 مارس , 2020
665
دزدی کردن بچه ها روی احساس شان تاثیر می گذارد
یکشنبه, 15 دسامبر , 2019
1406
چرا کودک دزدی می کند؟
پنج‌شنبه, 24 اکتبر , 2019
855
دزدی از روی علاقه!!؟؟
یکشنبه, 11 مارس , 2018
922
علت دزدی در هر سن
پنج‌شنبه, 18 ژانویه , 2018
1194
برداشتن پول و وسایل دیگران
شنبه, 13 ژانویه , 2018
1372
دست به کیف مامان نزن!
شنبه, 21 اکتبر , 2017
817
میل دزدی در کودکان
شنبه, 29 جولای , 2017
1449
انگیزه‌ها و عوامل دزدی
یکشنبه, 11 ژوئن , 2017
1538
دزدی‌ در دوران نوجوانی
پنج‌شنبه, 8 ژوئن , 2017
3485