برنامه ریزی تغییر رفتار کودک

تغییر رفتار در کودک به صورت تدریجی صورت می گیرد، بنابراین توقع نداشته باشید یک شبه رفتاری که مد نظر شما ست در فرزندتان ایجاد گردد، بلکه این کار نیاز به برنامه ریزی، صبر و حوصله و به کار گیری روش های مختلف دارد.

غالبا تمامی رفتارها یاد گرفته شده اند. پس از این که کودکی متولد می شود، عکس العمل ها و رفتارهای والدین و اطرافیان به کودک می آموزد، که چه رفتاری را در پیش گیرد. رفتارهایی که تقویت می شود، قوی تر و رفتارهایی که تقویت نمی شوند به تدریج ضعیف تر می شود. در هر حال تمامی رفتارهای ما به نحوی تقویت می گردد. مراحلی که در برنامه ریزی تغییر رفتار ضروری است عبارتند از :

 

  • رفتار مورد نظر را به طور دقیق مشخص کنید و هرگز مسائل و مشکلات رفتاری کودکتان را به شکل کلی و صفات شخصی برچسب زدن از قبیل شلوغ، مزاحم، بی تربیت و کودن بیان نکنید.

 

  • رفتار مورد نظر را حتی الامکان به اجزاء کوچکتر تقسیم کنید، تا تغییر رفتار آسان تر شود. تغییر رفتار و ایجاد رفتار مطلوب همواره قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام پذیرفته و تقویت می گردد.

 

  • مشخص کنید این رفتار در چه موقع و تحت چه شرایطی رخ داده و یا فراوانی و تعداد وقوع آن افزایش می یابد.

 

  • سعی کنید علت یا علل و شرایط وقوع رفتار نامطلوب را تا آنجایی که ممکن است روشن کنید و حتی الامکان علت ها و شرایط نامطلوب تضعیف شده یا از بین روند و برای تغییر مثبت و وقوع بیشتر رفتار مطلوب، زمینه و شرایط مساعد ایجاد نمایید.

 

  • توجه کنید تقریبا همه رفتارهای کودک به ویژه رفتارهای اجتماعی و هر عملی که کودک انجام می دهد، یاد گرفته است و غالبا ناشی از فشارهای محیط و خارج از کودک است، پس برای یافتن علل رفتار نامطلوب عمدتا به خارج از کودک و به محیط و اطراف توجه شود و تغییرات مناسب را می توانید از خود شروع کنید.

 

  • توجه داشته باشید رفتار هر کودک قابل تغییر می باشد اما همه روش ها در همه وقت ها و در همه مکان ها موثر نیست.

 

  • صبر و شکیبایی و استمرار در برنامه های اصلاح رفتار، از عوامل مهم موفقیت در این راه است.

 

هدف تغییر رفتار، تغییر افراط یا نارسایی در رفتار و باز گرداندن آن ها به حالت اعتدال و بهنجار است. افراط رفتار نامطلوبی است که فرد درصدد کاهش فراوانی، تداوم و شدت آن است؛ مثل پر خوری، کج خلقی، پرخاشگری، اضطراب و … . اما نارسایی در رفتار یعنی فرد درصدد افزایش فراوانی، تداوم و شدت آن است مانند بهبود رفتارهای اجتماعی، مهارت های کنشی و … . با توجه به اهمیت مطلب و تأثیر آن در زندگی تمام افراد جوامع شیوه های تغییر رفتار در ایجاد رفتارهای جدید، افزایش یا تداوم سطح رفتارهای مطلوب و کاهش بروز رفتارهای نامطلوب نقش اساسی دارد.

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما