شنونده ی مودبی باش

ما باید به کسی که با ما حرف می زند، احترام بگذاریم. آیا خود ما دوست داریم که وقتی با کسی حرف میزنیم، به ما بی محلی کند و حرف هایمان را گوش ندهد؟رسول خدا(ص) به کسی که با او حرف می زد، هرگز بی احترامی نمی کرد.

وقتی کسی با تو حرف می زند، نباید بی حوصلگی کنی؛ نباید کاری کنی که او خیال کند تو حوصله ی شنیدن حرف هایش را نداری یا از حرف زدن با او بدت می آید. باید خیلی خوب به حرفهایش گوش بدهی و با دقت ببینی که چه می گوید. اگر وسط حرف های او از جا بلند شوی و بروی یا با شخص دیگری به گفت و گو بپردازی یا به جای دقت در حرفهایش به در و دیوار نگاه کنی، او ناراحت می شود.

ما باید به کسی که با ما حرف می زند، احترام بگذاریم. آیا خود ما دوست داریم که وقتی با کسی حرف میزنیم، به ما بی محلی کند و حرف هایمان را گوش ندهد؟ حالا که ما خودمان از این جور بی احترامی ها ناراحت میشویم، پس ما نیز نباید چنین رفتارهای ناپسندی داشته باشیم.

حضرت محمد(ص) خیلی خوش اخلاق و با ادب بود. اگر کسی نزد پیامبر(ص) می آمد و با آن حضرت حرف میزد، پیامبر با صبر و حوصله به سخنان او گوش می داد و در حرف های او دقت می کرد. تا کار آن شخص نیز تمام نمی شد، پیامبر(ص) از جا بر نمیخاست یا رویش را به طرف دیگر برنمی گرداند. رسول خدا(ص) به کسی که با او حرف می زد، هرگز بی احترامی نمی کرد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما