لکنت زبان درکودکان و راهکارهای درمانی

به گزارش کارگروه تربیتی فرزندپرتال : دربعضی افراد روانی کلامی وجود ندارد وآهنگ ادای کلمات نامنظم است وبرای فرد قابل کنترل نیست . این گونه اشخاص هنگام صحبت کردن دچار مشکل میشوند ودراصطلاح می گویند آن فرد لکنت دارد. علل لکنت زبان : عوامل جسمانی عدم تعادل بین دو نیمکره مغز اسیب دیدن کودک هنگام […]

به گزارش کارگروه تربیتی فرزندپرتال : دربعضی افراد روانی کلامی وجود ندارد وآهنگ ادای کلمات نامنظم است وبرای فرد قابل کنترل نیست . این گونه اشخاص هنگام صحبت کردن دچار مشکل میشوند ودراصطلاح می گویند آن فرد لکنت دارد.

علل لکنت زبان :

عوامل جسمانی

 • عدم تعادل بین دو نیمکره مغز
 • اسیب دیدن کودک هنگام تولد ونرسیدن اکسیژن به او برای مدت کوتاهی
 • عامل ارث یعنی ژن بیشتر اقوام کودک که به این نقص مبتلا بوده اند.

عوامل روانی و اجتماعی

ممکن است عامل یافشارمحیطی باعث ظهور لکنت شودبرای مثال:

 • فشارهای انضباطی شدید برکودکان وخواستن هر کاری از انها با وسواس وسختگیری شدید
 • ازکودک بیش از حد تواناییش انتظار داشتن
 • مادرانی که خود دچار اضطراب شدید روحی هستند
 • فشار اوردن به کودک برای اصلاح کردن حرف زدنش زیرا کودک را متوجه وجود این اختلال در خود میکند ووی را نسبت به ان حساس می کند وکودک به تدریج هنگام صحبت کردن دچار اضطراب می شود.
 • عدم اگاهی والدین از اینکه شروع تکلم وسیر تکوینی قدرتهای کلامی مستلزم گذشتن از مراحلی است که کودک پاره ای از کلمات را تکرار می کند وروی پاره ای دیگر تکیه میکند .عدم اگاهی والدین از این موضوع یاعدم توجه به ان سبب می شود که این فعالیت کاملا طبیعی کودک را دلیل لکنت او بدانند وبرای ادای صحیح کلمات وجملات بر کودک فشار بیاورند واو را دچار اضطراب سازند.
 • تجربیات ناگوار زندگی وضربه های شدید عاطفی . ترسهای شدید در زمان کودکی
 • وادار کردن کودک چپ دست به نوشتن با دست راست وفشار اوردن بر او (البته تغییر دست همیشه منجر به لکنت نمی شود ).
 • گاهی نیز تقلید از پدر یا مادر الکن

والدین باید به دو نکته توجه داشته باشند که اولا عواملی که برشمردیم مطلق نیستند ولی این عوامل میتوانند در بوجود امدن لکنت زبان نقش داشته باشند.

درمان لکنت

برای درمان این ناراحتی در کودکتان بایدبه یک متخصص یاروانپزشک مراجعه کنید ولی همزمان با ان شما واطرافیان کودک باید نکاتی را رعایت کنید:

 • بگذارید کودک دایما باشما درتماس باشد وصحبت کند این مکالمه برای او فرصتی است تا اضطرابی را که هنگام صحبت کردن با دیگران به او دست میدهد کاهش دهد. شما باید او را همواره تشویق به حرف زدن کنید .
 • بگذارید که در جمع خانواده مثل سایر افراد وارد بحث شود . از معلمش بخواهید که با او مثل سایر کودکان رفتار کند واو را در فعالیتهای درس جواب دادن ، انشا خواندن یا هر عمل فردی یا دسته جمعی دیگر شرکت دهد.
 • او را وادار کنید درسهایش را با صدای بلند بخواندوبلند حرف بزند
 • توجه داشته باشید که هر گونه تبعیض ویا ارفاق که موجب شود او خود را متفاوت حس کند مشکل را شدیدتر می کند.
 • به او فرصت دهید که خودش کلمه یا مطلب خود را بطور کامل بیان کند .هرگزنباید شما یا فرد دیگری به او کمک کند.
 • هیچ گاه به او نگویید اهسته تر صحبت کند
 • هیچ گاه به او نگویی که صبر کند وجمله یا کلمه را دوباره بگوید
 • هیچ وقت به اوتذکر ندهید که قبل از صحبت کردن فکر کند
 • به او نگویید پیش از صحبت نفس عمیق بکشد
 • به او نگویید که تند حرف میزند
 • وقتی دچار لکنت میشود سرتان را برنگردانید وهیچ عکس العملی را در چهره ی خود نشان ندهید
 • کاری نکنید که او احساس کند باید در سخن گفتن عجله کند.
 • برای او اظهار تاسف نکنید.نگذارید که او احساس کند که شما ارزو دارید او بهتر حرف بزند
 • هنگامی که او صحبت میکند کاملا به او گوش بدهید
 • هرگز نقص او را به رویش نیاورید. به او تواناییهایش را بشناسانیدواز این طریق به او ارزش بدهید.

تمریناتی برای کاهش لکنت زبان:

یکی از عواملی که موجب تشدید لکنت زبان می شود اضطراب است یکی از راههای کنترل اضطراب : کنترل تنفس است. دستها روی جناق سینه وکنترل تنفس باشکم پر ودفعه دوم باشکمی که به کمر چسبیده روزی 2 یا3 بار انجام دهند.

خالی کردن اب از درون لیوان :یک لیوان را پراز آب کنید . کودک بوسیله ی یک نی آب لیوان پر را به لیوان خالی منتقل کند ولی چند دقیقه آب را در دهان نگه دارد وبعد خالی کند.

فوت کردن: باهروسیله ای شروع به فوت کردن کند

سوت زدن: باهروسیله ای یا به کمک لب وانگشتان

کشیدن اشکال هندسی با نوک زبان برسقف دهان

شمردن دندانهای فک بالا با کمک زبان

بیرون اوردن وداخل بردن زبان

گذاشتن شکلات زیر زبان روزی سه نوبت هربار 5 دقیقه تا ده دقیقه  وتکرار 7 کلمه دوسیلابی مثل  باران پاییزی و..به مدت 3 تا 5 هفته

هر روز صبح یک استکان گلاب شیرین کرده  به کودک بدهید. ( گلاب افسردگی وخستگی را از بین می برد)

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما