دسته: صبر
نوبت را رعایت کن!
یکشنبه, 19 ژانویه , 2020
445
حوصله‌ام سر رفته
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
356
صبرکردن را به کودک یاد دهید
پنج‌شنبه, 14 نوامبر , 2019
370
صبور بودن را به کودک بیاموزید
یکشنبه, 3 نوامبر , 2019
403
الگوی تربیتی بدون دخالت
شنبه, 1 سپتامبر , 2018
769
تقویت صبر و خودکنترلی در کودکان
دوشنبه, 14 می , 2018
2331
حدود آزاد گذاشتن کودک
یکشنبه, 13 می , 2018
997
فقدان مدیریت بحران در خانواده ها
یکشنبه, 24 دسامبر , 2017
679
به تمام خواسته های کودک توجه نکنید!
چهارشنبه, 20 دسامبر , 2017
665
اشتباهات از شیر گرفتن
یکشنبه, 10 دسامبر , 2017
3783