دسته: صبر
نوبت را رعایت کن!
یکشنبه, 19 ژانویه , 2020
553
حوصله‌ام سر رفته
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
395
صبرکردن را به کودک یاد دهید
پنج‌شنبه, 14 نوامبر , 2019
461
صبور بودن را به کودک بیاموزید
یکشنبه, 3 نوامبر , 2019
489
الگوی تربیتی بدون دخالت
شنبه, 1 سپتامبر , 2018
838
تقویت صبر و خودکنترلی در کودکان
دوشنبه, 14 می , 2018
2426
حدود آزاد گذاشتن کودک
یکشنبه, 13 می , 2018
1101
فقدان مدیریت بحران در خانواده ها
یکشنبه, 24 دسامبر , 2017
733
به تمام خواسته های کودک توجه نکنید!
چهارشنبه, 20 دسامبر , 2017
742
اشتباهات از شیر گرفتن
یکشنبه, 10 دسامبر , 2017
4071