آوریل 29
بازدید : 1681
نظرات : بدون دیدگاه
دعای امام زمان (عج)

«دعا قضا و قدر را می گرداند. اگرچه محکم و قطعی شده باشد.» امام صادق (ع) دعا و در خواست خاضعانه از خداوند متعال می تواند حتی تقدیرات قطعی انسان را به تقدیراتی بهتر و پر برکت تر تبدیل نماید. از این رو در فرآیند تربیت مهدوی خود و فرزندانمان، لحظه ای از دعا و […]

«دعا قضا و قدر را می گرداند. اگرچه محکم و قطعی شده باشد.» امام صادق (ع)

دعا و در خواست خاضعانه از خداوند متعال می تواند حتی تقدیرات قطعی انسان را به تقدیراتی بهتر و پر برکت تر تبدیل نماید. از این رو در فرآیند تربیت مهدوی خود و فرزندانمان، لحظه ای از دعا و استعانت از قدرت بیکران الهی نباید غافل شویم چرا که رمز تمام موفقیت ها و سعادت های ما و خانوادهٔ ما در تمام عرصه های دنیری و اخروی، به وبژه در عرصهٔ هدایت و تربیت، در گرو درخواست و استعانت مداوم از ذات مهربان الهی است.

والدین از آن حضرت بخواهند که به عنوان پدر حقیقی خانواده، دست به دعا بردارد و برای هدایت، تربیت، سعادت و عاقبت به خبری تمام اعضای خانواده دعا نماید؛ که امام زمان فقیه مهربان ترین پدر امت است و در استجابت دعای خیر او در بارگاه الهی هیچ شک و تردیدی نیست.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما