فوریه 9
بازدید : 1414
نظرات : بدون دیدگاه
گل بهشتی

با تربيت اسلامی است كه فرزند، ميوه دل و نور چشم و دسته گلی از گل های بهشت و باقيات صالحات والدين خواهد بود. پيامبراكرم (ص) میفرمايد: «فرزند شايسته، دسته گلی است از جانب خداوند كه ميان بندگانش قسمت می كند». هم چنين آن حضرت فرمود: «همانا هر درختی ميوه ای دارد و ميوه دل، […]

با تربيت اسلامی است كه فرزند، ميوه دل و نور چشم و دسته گلی از گل های بهشت و باقيات صالحات والدين خواهد بود.
پيامبراكرم (ص) میفرمايد: «فرزند شايسته، دسته گلی است از جانب خداوند كه ميان بندگانش قسمت می كند». هم چنين آن حضرت فرمود: «همانا هر درختی ميوه ای دارد و ميوه دل، فرزند است».

 

در سيره اهل بيت (ع) آداب و سنت هايی يافت میشود كه به آن ها عمل می نمودند. عمل به اين آداب، زمينه های مساعد تربيت را در فرزند شكل می دهد. ممكن است نقش و اهميت برخی از اين آداب و سنن در تربيت فرزند برای ما نهان باشد يا تأثير كمتری در تربيت داشته باشد، اما به هر حال از مجموع تأثيرات جزئی است كه تربيت تحقق می يابد.

 

ذكر اين نكته لازم و ضروری است كه تربيت امری دفعی نيست، بلكه امری تدريجی و مستمر است كه با فراهم شدن زمينه ها و از بين رفتن عوامل مراحم و استفاده از شيوه های مناسب تحقق می يابد. استاد شهيد مطهری تربيت را اين گونه تعريف مینمايند: «تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنی استعدادهای درونی را كه بالقوه در يك شیء موجود است را به فعليت درآوردن و پروردن.»

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما