ژانویه 23
بازدید : 878
نظرات : ۱ دیدگاه
تأثیر همسالان بر گرایش به دخانیات

باید اذعان کرد که رابطه میان همسالان مصرف کننده مواد با مصرف مواد در دوره نوجوانی قوی ترین رابطه مثبت است، به این معنا که هرچه رابطه نوجوان با همسالان مصرف کننده بیشتر باشد میزان مصرف مواد در او بیشتر می شود. این موضوع که مرحله انتقال از کودکی به نوجوانی به عنوان مرحله تغییر […]

باید اذعان کرد که رابطه میان همسالان مصرف کننده مواد با مصرف مواد در دوره نوجوانی قوی ترین رابطه مثبت است، به این معنا که هرچه رابطه نوجوان با همسالان مصرف کننده بیشتر باشد میزان مصرف مواد در او بیشتر می شود. این موضوع که مرحله انتقال از کودکی به نوجوانی به عنوان مرحله تغییر ارزش ها محسوب می شود، نشانگر اهمیت دوستان و همسالان در به وجود آوردن فرصت ها برای مصرف مواد مخدر و حمایت از این گونه رفتارها است.

 

همسالان نوجوان در شروع و استمرار اعتیاد مواد نقش داشته اند. نقش رسانه در این موارد آموزش و انتقال مفاهیم پایه ای مهارت های زندگی و ارتقاء‌ مهارت‌های مقابله ای به نوجوانان و کودکان است که در مدارس، محلات و خانواده و دیگر کانون های اجتماعی توسط مربیان و والدین باید تکمیل و پیگیری شود زیرا رسانه نمی تواند همه جنبه های مهارتی را انتقال دهد.

 

تعدادی عوامل وابسته به شخصیت فردی مصرف کنندگان مواد مخدر نیز از طریق مطالعات، مشخص شده اند. این عوامل عبارتند از: خودباوری کم، خجالتی بودن، خویشتن داری ضعیف، پرخاشگری، ویژگی های شخصیتی از جمله تنوع طلبی هیجان جویی، هوس رانی، تجربه ناکافی در زمینه برقراری ارتباطات اجتماعی، احساساتی بودن، افسردگی، رویدادهای پرهیجان و پرفشار زندگی، به همین دلیل تأکید اصلی در فعالیت های پیشگیری مدرن بر افزایش قابلیت های روانی (مهارت های زندگی) است.

 

این امر شامل تکنیک های آموزشی و مهارت های شخصیتی و اجتماعی جهت مقابله مؤثر با تقاضاها و چالش های روزمره زندگی می شود. نمونه های خاص این گونه مهارت ها شامل قدرت تصمیم گیری،‌ حل مشکلات، ارتباط مؤثر اجتماعی، کنار آمدن با فشارها، تفکر انتقادی، خویشتن داری، مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی است.

 

تعامل متقابل، عامل اصلی آموزش مهارت های زندگی بوده و روش های سنتی به تنهایی آموزش های مناسب را در زمینه مهارت های زندگی ارائه نمی دهد. برخی روش ها به صورت منظم جهت به دست آوردن این گونه مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال نقش توسعه مهارت ها در مقابله با فشارهای اجتماعی برای کنار آمدن با فشارهای دوستان و همکلاسی ها مؤثر بوده است.

 

در تعدادی از کشورها این گونه برنامه های پیشگیری در فعالیت های فوق برنامه مدارس متوسطه شروع شده است که حقایق مربوط به خطرات سوء مصرف مواد و راه های مقابله با فشارهای دوستان و همکلاسی ها را به دانش آموزان می آموزد؛ عرض یابی مهمی که در این زمینه به عمل آمده نشان می دهد که میزان شیوع سوء مصرف در بین دانش آموزان شرکت کننده در این برنامه ها به میزان یک سوم کمتر از گروهی است که در این برنامه شرکت نکرده بودند.

 

رابطه قوی بین مصرف مواد مخدر و سایر عوامل اجتماعی از قبیل نابسامانی و فقر، میزان حضور در مدرسه، نحوه و عملکرد مدرسه و معلمین و غیره می باشد و مشخص شده است رسانه با طرح چالش های اجتماعی موجود می تواند به مسئولین، مربیان، والدین و جامعه در این زمینه کمک کند.

 

بهسازی و غنی ساختن اوقات فراغت و محیط زندگی از جمله قابلیت کاهش دسترسی به مواد اعتیاد آور، تقویت مقررات و هنجارها و معیارها در رابطه با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر، ایجاد پیام ها و هنجارهای اجتماعی گسترده علیه مواد مخدر و نیز اجرای موفق برنامه های تفریحی برای کودکان و خردسالان پس از مدرسه و در طول ساعات روز و روزهای تعطیل توسط رسانه های جمعی می تواند نقش اساسی در کاهش گرایش به اعتیاد داشته باشند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

  1. پورتال همسالان مدارس

دیدگاه شما