تربیت موفق در خانوادۀ متعادل

خانواده های متعادل بهترین نتیجه تربیتی را می گیرند. ممکن است برخی از خانواده ها با رعایت ابزارها و روش ها هنوز در تربیت فرزندانشان موفق نباشند. این اصل که با کدام روش درباره تربیت فرزندانمان موفق تر هستیم سوالی اساسی در تربیت فرزندان است لذا روش شناسی تربیت نونهالان را نباید از یاد برد […]

خانواده های متعادل بهترین نتیجه تربیتی را می گیرند. ممکن است برخی از خانواده ها با رعایت ابزارها و روش ها هنوز در تربیت فرزندانشان موفق نباشند. این اصل که با کدام روش درباره تربیت فرزندانمان موفق تر هستیم سوالی اساسی در تربیت فرزندان است لذا روش شناسی تربیت نونهالان را نباید از یاد برد مثال این مهم را می توان در تهیه کتاب یا انجام پژوهش دید چرا که ممکن است یک مقوله علمی نیز با روش های خاص، پاسخ های متفاوتی ارائه دهد که الزاما صحیح نیستند.

 

خانواده های متعادل بهترین روش های تربیتی را می گیرند، برخی خانواده ها در تربیت فرزندانشان از روش های سخت گیرانه استفاده می کنند که قطعا در تربیت فرزندانشان به مشکل خواهند خورد همچنین والدین وسواسی، محبت افراطی، تنبیه بیش از حد، محبت اندک، افراط و … نیز در زمره روش های تربیتی برخی خانواده های ایرانی است که عمدتا در تربیت فرزندانشان نا موفق هستند.

 

روش موفق تربیت فرزندان درست، خانواده متعادل است که در روانشناسی تعاریف مختلفی از آن ارائه می شود اما بهترین تعریف برای این دست خانواده ها آن است که چهار ویژگی شامل، مهربانی متعادل، جدیت در کار، منطقی بودن و اقتدار در یک مجموعه دیده شود.

 

ویژگی های شخصیتی خانواده های موفق در تربیت فرزندان این است که خانواده های متعادل در وهله نخست منطقی هستند و این مهم دلیل موفقیتشان به شمار می رود چرا که والدین منطقی به این نتیجه رسیده اند که رفتارهای غیر منطقی، افراط و تفریط نتیجه ای در بر ندارد.

 

اگر بخواهیم سایر خصوصیات والدین متعادل را توضیح دهیم باید گفت که جدیت در تعلیم و تربیت، جایگاه ویژه ای در بین خانواده های متعادل دارد اما باید بدانیم که این جدیت با سخت گیری و تنگ کردن عرصه برای فرزندان متفاوت است در این مجال، منظور از جدیت، تغییر ندادن قوانین است چرا که در یک خانه همان طور که قانون طبیعت پدر را سرپرست و مادر را مدیر داخلی خانه منصوب کرده است، باید سلسله مراتب و قوانین خاص وجود داشته باشد و اگر این قوانین مدام زیرپای گذاشته شوند عرصه برای والدین تنگ می شود.

 

برای اجرای هرچه بهتر نظام سلسله مراتب خانوادگی که در نهایت احترام و اقتدار را برای والدین به همراه دارد باید رابطه تنگاتنگ و سازنده بین پدر و مادر فراموش نشود چرا که رابطه مثبت بین والدین، محیط خانواده را برای کودک امن می کند و امروزه کودکانی موفق هستند که در محیط های امن رشد کرده اند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما