روش دستور دادن موثر به کودک

یاد گرفتن دستور دادن به این معنا نیست که شما باید همانند یک گروهبان نظامی یک ریز با فریاد دستور بدهید.

«لطفاً اسباب بازی هایت را بردار». «غذا را روی زمین نریز». یا «بیا اینجا و کتت را از روی زمین بردار و آن را به چوب لباسی آویزان کن» همگی دستور هستند.

 

والدین کودکانی که دچار بی توجه هستند، اغلب قادر نیستند که آموزش ها یا دستورات روشن و قاطعی به کودکان خود بدهند. تمام والدین، به ویژه والدین کودکان دشوار، باید قادر باشند که آموزش ها یا دستورات روشن و موثری را به کودکان خود بدهند هنگامی که شما از محرومیت زمان مند، یک روش تربیتی بسیار موثر، استفاده می کنید، باید قادر باشید که به کودک خود بگویید «بلافاصله به آن اتاق برو!» یاد گرفتن دستور دادن به این معنا نیست که شما باید همانند یک گروهبان نظامی یک ریز با فریاد دستور بدهید. با این وجود، چنانچه کودک شما معمولاً بی توجه است و حتی هنگامی که او را به دلیل بی توجهی سرزنش می کنید، به شما بد و بیراه می گوید، باید قادر باشید که دستورات روشن و موثری به او بدهید و از دستورات خود حمایت کنید.

 

نزدیک کودک بروید، تا نزدیک چشم های کودک خم شوید و با او تماس چشمی برقرار کنید. فاصله شما در زمان دستور دادن به اندازه فاصله یک دست باز باشد (یعنی به فاصله شانه تا نوک انگشتان) و برای کودک به طور دقیق مشخص کنید و بگویید که چکار کند.

 

  • نکات مهم در زمان دستور دادن

۱- هر چه تعداد دستورها کمتر باشد، موثرتر بوده و کودک بهتر متوجه شده و سریع تر آن را اجرا می کند.

۲- دستوری که به کودک داده میشود باید مشخص، خاص و روشن باشد.

۳- دستورها باید بیشتر به شکل مثبت باشند. مثلاً به جای گفتن «بلند صحبت نکن» بگویید «آرام صحبت کن.»

۴- با صدای محکم و قاطع با کودک صحبت کرده و بگویید که چکار باید بکند، اما نباید در کلامتان خشونت وجود داشته باشد.

۵- به اطاعت از دستور، پاداش دهید.

۶- دستورها باید در حد سن و فهم و توانایی کودک باشد.

۷- سعی کنید دستورها با تهدید همراه نباشند و با لحن خوب و قاطع گفته شوند.

 

نکته:

 اگر کودک در شرایطی است که نمی تواند دستورهای ما را انجام دهد، بهتر است به زمان دیگری موکول گردد و اصلاً درخواست نگردد. مثلاً: کودک در حال دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقه اش می باشد و ما به او می گوییم «بلندشو کتاب هایت را مرتب کن.» عدم رعایت دستور از جانب کودک دلیل بر لجبازی او نیست. احتمال دارد که کودک متوجه منظور شما نشده باشد، پس دستور خود را دوباره با توجه به روش های ذکر شده برای او تکرار کنید.

 

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما