برچسب: درس
شیطنت کودکان و تماشای برنامه های آموزشی
شنبه, 14 مارس , 2020
1539
تکالیف درسی سنگین است؟
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
1259
روشی آسان برای یادگیری دروس سخت
یکشنبه, 26 ژانویه , 2020
892
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
921
مشق ننوشتن
شنبه, 23 نوامبر , 2019
776
فرمول صحیح درس خواندن!
پنج‌شنبه, 14 نوامبر , 2019
1672
۴ نکته اساسی برای تغذیۀ دانش آموزان
دوشنبه, 21 می , 2018
1291
کلاسی برای آموزش مهارت های زندگی
سه‌شنبه, 1 می , 2018
2100
آموزش سواد رسانه ای با کتاب یا خانواده!؟
سه‌شنبه, 1 می , 2018
1119
آموزش شناسی وظیفۀ یک معلم است
شنبه, 28 آوریل , 2018
1617