دسته: ناشنوا و کم شنوا
معاینات شنوایی سنجی
چهارشنبه, 5 فوریه , 2020
717
ابراز عشق و محبت به فرزند کم‌شنوا
یکشنبه, 26 ژانویه , 2020
527
کم شنوایی را جدی بگیرید!
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
460
هدفون نخرید!
شنبه, 18 ژانویه , 2020
603
کودکان خاص
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
549
آنچه کودک ناشنوا باید بداند
دوشنبه, 18 نوامبر , 2019
577
اهمیت ندادن کودک به‌ صدا زدن‌
چهارشنبه, 6 نوامبر , 2019
746
نیازهای یک کودک ناشنوا
پنج‌شنبه, 12 جولای , 2018
872
صحبت کردن با نوزاد جهت کاهش افت شنوایی
یکشنبه, 21 ژانویه , 2018
1543
برای آن ها متفاوت قصه بگویید
سه‌شنبه, 24 اکتبر , 2017
776