دسته: شیطنت
جسارت و نترس بودن کودک، خوب یا بد؟
شنبه, 9 نوامبر , 2019
834
دست زدن به وسایل توسط کودکان نوپا
چهارشنبه, 28 فوریه , 2018
8168
۲ مشکل والدین با کودک در مهمانی های نوروز
یکشنبه, 25 فوریه , 2018
901
لجبازی کودک در مهمانی
یکشنبه, 4 فوریه , 2018
1889
خاموش کردن دنیای کودکی با تبلت
پنج‌شنبه, 1 فوریه , 2018
911
بچه های غیرقابل کنترل در مهمانی
سه‌شنبه, 30 ژانویه , 2018
1383
شیطنت یا فقر تربیت در نوجوانان!؟
سه‌شنبه, 9 ژانویه , 2018
1017
وقتی زور کودک فقط به حیوان میرسد
پنج‌شنبه, 4 ژانویه , 2018
1044
حیوان آزاری، نوعی مقابله به مثل!
یکشنبه, 24 دسامبر , 2017
1779
پرت کردن اشیاء توسط کودک
یکشنبه, 17 دسامبر , 2017
1068