اکتبر 15
بازدید : 3265
عکس : معصومه جعفری
نظرات : بدون دیدگاه
کینه به دل گرفتن…

امام على (ع) فرمود: «انسان کینه توز، پیوسته روحش در عذاب و اندوهش رو به افزایش است.»

کینه توزى و انتقام جویى موجب رنج درونى و عذاب روحى است. آن که «عفو» مى کند، کار را پایان یافته مى داند و جان را رها و دل را فارغ؛ ولى کسى که حاضر نیست بگذرد، مایه رنج و ریشه غصه را در درون خود باقى مى گذارد، پیوسته در فکر انتقام و تقاص است و این فکر، او را در رنج نگه مى دارد.

 

وقتى مى توان راحت زیست، چرا زندگى با اعمال شاقّه را بر خودمان تحمیل کنیم؟ آن که همان لحظه اول، خطاى دیگرى را مى بخشاید، از همان دم خود را آسوده ساخته و پرونده را بسته است. کینه توز، اگر نتواند انتقام بگیرد، غصه و اندوه خودخورى اش چند برابر مى شود. حقا که کینه توزان، گرفتار رنج ابدى اند. رهایى از این رنج هم به دست خودشان است… با «عفو».

 

یکی از مواردی که در ارتباطات اجتماعی سبب کینه توزی و نفرت می شود سرزنش های مداوم نسبت به افراد است. بهتر است افراد را همان گونه که هستند قبول کنیم و مکررا از آن ها ایراد نگیریم. هدیه دادن به دیگران یکی از راه کارهای بسیار کاربردی و موثری است که می‌تواند کینه ها و نفرت ها را مانند تکه یخی که در ظهر یک روز گرم تابستانی آب می شود از بین ببرد و آن ها را تبدیل به عشق و محبت و دوستی کند.

 

بسیاری از کینه ها و نفرت ها از این مساله ناشی می شود که افراد ناراحتی های خود را بروز نمی دهند و آن ها را برای همیشه در دل نگه می دارند، چرا که ممکن است بعد از اینکه شما ناراحتی خود را ابراز کنید، طرف مقابل یک جواب قانع کننده برای رفتار و سخنانش داشته باشد و به راحتی یک مساله حل و فصل شود، اما تا زمانی که شما ناراحتی خود را بیان نکنید، طرف مقابل شما متوجه نخواهد شد که شما برای چه و از چه چیز ناراحت و دلخور هستید و این ناراحتی کم کم تبدیل به یک کینه و نفرتی عمیق می شود که برطرف کردن آن کمی مشکل خواهد بود.

 

یکی از ویژگی هایی که برای افراد حسود در زندگی بیان شده است است که بر اعصاب خود مدیریت ندارند و در مواقع مختلف زود خشمگین می شوند، همچنین افرادی که حسادت در زندگی آن ها موج می زند از طرفی خیلی سریع از دست دیگران ناراحت می شوند و از آن ها کینه به دل می گیرند و به آسانی کینه و نفرت از دل آن ها بیرون نمی رود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما