آموزش زیبانویسی

برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد: شرایط درونی یادگیری و شرایط بیرونی یادگیری. البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی و در حقیقت، کار معلم، که جزء شرایط بیرونی هستند باید شرایط درونی که مربوط به شرایط روانی کودکان می باشند […]

برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد: شرایط درونی یادگیری و شرایط بیرونی یادگیری. البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی و در حقیقت، کار معلم، که جزء شرایط بیرونی هستند باید شرایط درونی که مربوط به شرایط روانی کودکان می باشند نیز مورد توجه قرار گیرند چه بسا بدخطی دانش آموزان به دلیل حالات عاطفی نامطلوب و نداشتن هدف و انگیزه برای زیبا نویسی و یا ضایعات استخوانی و یا نداشتن آمادگی روحی روانی و محیط نامناسب و فقر آموزش همچنین تمرینات غلط و فقدان رسیدگی باشد. چند پیشنهاد برای آموزش خوشنویسی هر چه بهتر برای کودکان ارائه می شود:

 

  • در ابتدا بر یادگیری الگوی حرکتی تمرکز کنید و نه خوانایی کامل یا اندازه مناسب حروف

وقتی که کودکان یاد می گیرند یک حرف جدید را بنویسند، خوب است که با حرکات بزرگ مانند نوشتن در هوا شروع کنند؛ به کودکان بگویید که با کل دست و نه فقط قسمت تا مچ دست، حروف را در هوا بنویسند. این تمرین اولیه باید بر الگوی حرکتی با نوشتن صحیح حرف تاکید کند و نه نوشتن حرف بروی کاغذ با اندازه یا خوانایی عالی. حروف مشابه را با هم تدریس کنید، و از یک توالی آموزشی استفاده کنید که هم به نحوه نوشتن و هم به فراوانی حروف در کلمات توجه کرده باشد برای مثال، حروف ” ن – س – ل – ص – ق – ی ” همگی نیم دایره مشابهی دارند و می توان آن ها یک جا تدریس کرد؛ حرف ” ا ” باید قبل از “ع” تدریس شود چون که نوشتنش ساده تر و در کلمات بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  • حروف برگشت پذیر مانند “ن” و “ح” را جدا کنید

به نظر می رسد که کودکان در خصوص حروف مثل هم کمتر دچار اشتباه می شوند اگر یکی از این حروف ها را قبل از معرفی دیگری، خیلی خوب یاد گرفته باشند. علاوه بر این، این نیز سودمند خواهد بود که به کودکان در خصوص نوشتن حروف گیج کننده بگویید که آنها بصورت متفاوت نوشته می شوند؛ برای مثال، نوشتن “ن” از بالا و راست به چپ نوشته می شود در حالی که “ح” از بالا و چپ به سمت راست نوشته می شود.

 

  • از نشانه های جهت دار (فلشی) برای کمک به کودکان جهت به یادسپاری نحوه نوشتن حروف استفاده کنید

خصوصا اگر شما معلمی هستید که با نوجوانان زیادی سر و کار دارید، نظارت بر نحوه نوشتن هر دانش آموز شاید سخت باشند. نشانه های جهت دار نوشتاری برای اینکه دانش آموزان با استفاده حروف نقطه چینی، حروف را کپی کنند بسیار مهم است، تا بچه ها تصادفاً نحوه نوشتن نادرست را تمرین نکنند. برای کودکان در مراحل اولیه خواندن و املا، آموزش دست خط را با آموزش صدای حروف ترکیب کنید برای مثال، در حالی که کودکان نوشتن یک حرف مشخص را تمرین می کنند، می توان راجع به صدای حروف تدریس کرد.

 

  • در تدریس خط شکسته، اتصالات بین حروف و همچنین نوشتن تک حرف را تدریس کنید

بر خلاف خط کتابی و حتی خط نستعلیق تحریری، خط شکسته، حروف یک کلمه را به وصل می کند. زمانی که کودکان حروف را به صورت تک می نویسند، در آینده لازم است که نحوه اتصال حروف در بعضی از مواقع که قابلیت اتصال دارد نیز آموزش داده شود. چرا که در آینده به سرعت نوشتاری وی کمک شایانی خواهد شد. البته تا زمانی که کودکان نتوانستند بصورت خودکار و خوانا بنویسند، نباید بر سرعت نوشتن تاکید کرد. کودکان باید نهایتا بتوانند با سرعت کافی و بصورت موثر در کارهایی نظیر یادداشت برداری یا امتحان دادن بنویسند. همچنین مفید است که بین استانداردهای مختلف خوانایی بسته به هدف نوشتن تفاوت قائل شوند؛ برای مثال، در یادداشت برداری، دست خط “نامرتب” تا جایی که فرد بتواند خط خود را بخواند، قابل قبول است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما