جولای 26
بازدید : 1071
نظرات : بدون دیدگاه
تسکین قلب

محبت‌ داروی شفابخش دردها، تسکین دهنده قلب هاست و بهترین راه حل‌ مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. امـام رضـا‌(ع) از‌ این شیوه مؤثر تربیتی به شکل های‌گوناگون بهره مـی‌گرفت. گـاهی اوج محبت‌ خود را‌ در‌ قالب‌ جمله زیبای «بابی‌انت و امی‌» (پدر و مادرم به فدایت) نشان می‌داد و زمانی امام جواد(ع) را در […]

محبت‌ داروی شفابخش دردها، تسکین دهنده قلب هاست و بهترین راه حل‌ مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. امـام رضـا‌(ع) از‌ این شیوه مؤثر تربیتی به شکل های‌گوناگون بهره مـی‌گرفت. گـاهی اوج محبت‌ خود را‌ در‌ قالب‌ جمله زیبای «بابی‌انت و امی‌» (پدر و مادرم به فدایت) نشان می‌داد و زمانی امام جواد(ع) را در آغوش‌می‌گرفت‌، به‌ سینه‌ خود می‌فشرد و می‌بوسید.

 

ابـاصلت مـی‌گوید: هـنگامی که جواد(ع) بربستر شهادت پدر وارد‌ شد‌، حضرت رضا(ع) از بستر برخاست، بـه سوی او رفت، دست‌ برگردنش انداخت، او را به سینه فشرد‌، میان‌ دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت… محبت کلید حل بسیاری‌ از‌ مـشکلات تـربیتی اسـت.

 

گاهی والدین در مقابل‌ اصرار زیاد‌ کودکان‌ بر خواست های غیر معقول یا غـیر مـمکن‌، رفتاری‌ تند و نامناسب‌ابراز می‌کنند، ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار محبت آمیز مناسب تر و مؤثرتر است‌.

 

امیه‌ بن علی نـقل مـی‌کند: در‌ سـالی‌ که امام‌ رضا‌ (ع) حج‌ به‌ جای آورد و سپس‌به خراسان رفت، من‌ در‌ مکه همراه امـام(ع) بـودم و امـام جواد(ع) نیز همراهش‌بود. امام(ع) با خانه کعبه‌ وداع‌ کرد. وقتی طوافش تمام شد، بـه‌ طـرف مـقام [ابراهیم] رفت و در‌ آنجا‌ نماز گزارد. جواد(ع) که خردسال‌ بود‌، بر دوش موفق (غلام حضرت) طواف داده مـی‌شد. جـواد(ع) به طرف حجر [اسماعیل]‌ رفت‌، در آن جا نشست‌ و این امر‌ مدتی‌ طول‌ کشید. مـوفق بـه‌ او‌ گـفت: جانم به فدایت‌باد‌، برخیز‌. او فرمود: برنمی‌خیزم تا وقتی که خدابخواهد و در چهره‌اش غم نمایان شـد. مـوفق خدمت‌ امام‌ رضا (ع) آمد و گفت: جانم به فدایت‌باد‌، جواد‌(ع) در حجر‌ نشسته‌، برنمی‌خیزد‌. امـام رضـا(ع) بـه طرف‌جواد‌ (ع) آمد و فرمود: برخیز، ای حبیب من. جواد (ع) فرمود: چگونه برخیزم، درحالی که شما با کـعبه‌ چـنان‌ وداع می‌کنید که گویا هرگز به‌ سویش‌ بازنمی‌گردید‌! [برای‌ بار‌ سوم] امام رضـا‌(ع) فـرمود‌: بـرخیز، ای حبیب من. جواد (ع) برخاست. از این حدیث‌شریف در می‌یابیم که امام رضا(ع) در مقابل‌ اصرار‌ جواد‌ (ع) هرگز بـه او تـندی نـکرد، بلکه با‌ جملات‌ محبت‌آمیزی‌ چون‌ «قم‌ یا‌ حبیبی‌» و صبر و حوصله فرزند خـردسالش را قـانع کرد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما