ژوئن 8
بازدید : 3243
نظرات : بدون دیدگاه
دزدی‌ در دوران نوجوانی

هیجان های دوره نوجوانی بسیار متناقض هستند مثلا لحظه‌ای بسیار مغرور و از خود‌ راضی و بی‌درنگ حـالت فـروتنی‌ و نومیدی‌ پیدا می‌کند. نـوعی حـالت عدم اطمینان نسبت به اطرافیان بزرگسال خود دارد و برقراری روابط صمیمانه برای او دشوار است(این مسئله اهمیت زیادی در سرقت نوجوانان دارد.) مستقل ساختن خود در‌ زمینه عاطفی از […]

هیجان های دوره نوجوانی بسیار متناقض هستند مثلا لحظه‌ای بسیار مغرور و از خود‌ راضی و بی‌درنگ حـالت فـروتنی‌ و نومیدی‌ پیدا می‌کند. نـوعی حـالت عدم اطمینان نسبت به اطرافیان بزرگسال خود دارد و برقراری روابط صمیمانه برای او دشوار است(این مسئله اهمیت زیادی در سرقت نوجوانان دارد.) مستقل ساختن خود در‌ زمینه عاطفی از والدین و حالات و تفکرات رویایی در این دوره بـسیار مـلموس است. دوستی با همسالان و همجنسان اوج بیشتری می‌یابد و آینده‌نگری نیز شدت بیشتری پیدا می‌کند (عامل مهم سرقت).

 

همسالان و همکلاسان‌ برای‌ او اهمیت بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند (عامل تشویق گروه برای سـرقت) رقـابت نمودن بـا دوستان و همسالان و نشان دادن خود در صحنه‌های مختلف زندگی ناشی از احساس اثبات موقعیت اجتماعی‌ اوست‌ (عامل دیگر سرقت). آنـان بتدریج خود را برای ایفای نقش یک مرد یا یک زن آماده مـی‌کنند و روحـیه اسـتقلال‌طلبی در آن ها بوجود می‌آید. مشخصه‌های رفتاری مثل روحیه حادثه‌جویی (مسئولیت‌ پذیری‌ و موفقیت‌ در آن) انجام کارهای جدّی و با اهمیت برای نـشان ‌دادن خـود و ارتباط با مراجع قدرت و کسانی که عصیانگر هستند در نوجوان قابل مشاهده است.

 

چـند راهنمایی

1- به علت تفاوت زیاد‌ در‌ نوجوانان‌ بایستی ابتدا نوجوان را شناخت و بعد بـه حل مشکل او پرداخت.

2- به انتقاد و سرزنش نوجوان نباید پرداخت و در این مورد باید‌ بـسیار‌ ظریف‌ عمل کرد.

3- اصـل تـغاقل و ندیده گرفتن مسائل جزئی‌ نیز‌ می‌تواند سازنده باشد.

4- از تهدید کردن حتی المقدور باید خودداری شود.

5- براساس محبّت رفتار نموده و با ایجاد پل عاطفی‌ اعتماد‌ او‌ را به خود جلب نماید.

6- طرح مسئله نوجوان نـباید بزرگتر‌ از آنچه هست ارائه شود که در او ایجاد وحشت کند.

 

رعایت چند نکته برای اصلاح فرد

1- مطالعه علل و انگیزه‌ها

2- رفع‌ نیازهای‌ مادّی‌ در صورتی که عامل دزدی فقر و نیازمندی باشد.

3- تامین عاطفی در صورتی که علت‌ نیاز‌ عاطفی باشد.

4- اصلاح روانی در صورتی که علت سرقت عوامل روانـی ذکـر شده‌ باشد‌.

5- ایجاد‌ محیط مساعد اعم از خانواده – مدرسه و…

6- دادن آگاهی و اطلاع نسبت به عمل زشت سرقت‌

7- دادن‌ عزت نفس که مهمترین عامل در پیشگیری سرقت و دزدی است. عزت نفس و پرورش‌ طبع‌ و هـمت‌ بـلند و انـدیشه والا راه حل مناسبی برای حل ایـن مـعضل اجـتماعی است.

 

بر این اساس‌ هنگامی‌ که با نوجوان دزد روبرو می‌شویم ابتدا بایستی چگونگی پدید آمدن این‌ خوی‌ نادرست‌ را بررسی کرده و عـلت آن را شـناسائی کنیم.اگر علتش محرومیت و بی‌عدالتی باشد آنرا جـبران کـنیم‌ و نیاز‌ او‌ را برطرف نمائیم.در صورتی که عمل وی ناشی از احساس پستی‌ و حقارت‌ وی باشد به او عزت نفس و کرامت ببخشیم و اگر اولین بـار اسـت کـه این کار را‌ انجام‌ می‌دهد چشم‌پوشی و تغافل بجا و صحیح است. بـاید خلاف وی را بی‌پرده مطرح‌ نکنیم‌ تا قبح عمل از بین نرفته و بطور‌ غیر‌ مستقیم‌ زشتی این عمل را به او بفهمانیم‌ و ایـن‌ فـهماندن و گـفتن هم باید با لحنی ملایم و آرام باشد.علاوه بر این باید‌ در‌ انـتها او را وادار نـمود‌ که‌ به هر‌ نحو‌ مال‌ مردم را به صاحبش برگرداند و حتی‌ در‌ صورت اتلاف مال بایستی به طـریقی او را جـریمه کـرد به عنوان‌ مثال‌ از پول توجیبی او کم کرد‌ و در صورت تکرار این‌ مسئله‌ ناچار بـاید بـا تـهدید و در‌ موقع‌ لزوم با تنبیه مانع این خلاف شد.

 

شیوه برخورد

1- مچ‌بگیری- بدون‌ ایـنکه‌ خـودش بـداند که تحت کنترل‌ است‌ او‌ را تحت نظر‌ داشته‌ باشید. البته سعی ما‌ بر‌ این اسـت کـه رسوایش نسازیم و آبرویش را نبریم.

2- اظهار تاسف از اینکه او چنین‌ کاری‌ را انجام داده است.

3- برگرداندن مـال‌ بـه‌ صـاحبش با‌ دخالت‌ نوجوان‌ و اینکه خود او در‌ پس دادن مال شرکت داشته باشد.

4- اخذ غرامت در مواردی که پولی را بـرداشته و مـثلا‌ اسباب‌بازی‌ یا بستنی خریده است.

5- موعظه و اندرز‌ به‌ قدر‌ کافی‌ و نه‌ زیاده از حـد‌

6- کـیفر‌ و تـنبیه بعد از همه تلاش های والدین و مربی

 

  • خلاصۀ مراحل

مرحله اول– ایجاد پل عـاطفی بـین مـربی و نوجوان

مرحله دوم– شناخت خصوصیات اخلاقی و رفتاری او

مرحله سوم– شناخت مسائل خانوادگی – اجتماعی- گروه همسالان و هـمکلاسی ها- مـحله و مـحیط زندگی‌ و همسایه‌ها و…

مرحله چهارم– بررسی و تحلیل عوامل ایجاد این خوی ناپسند

مـرحله پنـجم– ایجاد زمینه برای از بین بردن عامل مهم سرقت (در اینجا لازم است تذکر داده شود که ممکن‌ است‌ عـلل و عـوامل چندی دست به دست هم داده و این صفت را در نوجوان ایجاد کرده باشند. در ایـن مـورد لازم است عامل اصلی یا مهم تر را شناسایی کـرده و ابـتدا‌ سـعی‌ کرد آن عامل را از میان برداشت و بعد به عـوامل دیـگر پرداخت.)

مرحله ششم– پایداری در صداقت و صمیمیت و دوستی با او و آگاهی دادن‌ به‌ او و ایجاد کـرامت نـفس و همت‌ بلند‌

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما