مارس 4
بازدید : 1036
نظرات : بدون دیدگاه
نور چشم

فرزند، زینت و نور چشم والدین نگاه به فرزند تنها نگاه دنیوی نیست، فرزند صالح هم به درد دنیا می خورد هم آخرت. فرزند در دنیا و آخرت نورچشم است. در دنیا یار و یاور پدر و مادر است. در این دعا انسان درخواست می‌کند خدایا همسر و فرزندان خوب نصیب من فرما، و این […]

فرزند، زینت و نور چشم والدین نگاه به فرزند تنها نگاه دنیوی نیست، فرزند صالح هم به درد دنیا می خورد هم آخرت. فرزند در دنیا و آخرت نورچشم است. در دنیا یار و یاور پدر و مادر است. در این دعا انسان درخواست می‌کند خدایا همسر و فرزندان خوب نصیب من فرما، و این برای کسی که همسر و فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، تفاوتی نمی‌کند. چرا که اگر ندارد از خداوند می‌خواهد به وی عطا کند و اگر دارد درخواست می‌کند به این‌که همسران و فرزندانش نور چشم ایشان باشند.

 

یعنی موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصیت او شوند، در نتیجه از عمل صالح آنان، چشم ایشان روشن گردد. بنابر این، این دعا اطلاق دارد، هم شامل زن و فرزند موجود و هم همسر و فرزندان آینده می‌شود. از خداوند خواسته می‌شود ما را براى متقین امام قرار بده، منظور از این‌که ما را برای متقین امام قرار بده. یعنى به ما توفیق ده تا در راه انجام خیرات و به دست آوردن رحمت از یکدیگر سبقت گیریم، در نتیجه دیگران که دوست‌دار تقوا هستند، از ما بیاموزند و از ما پیروى کنند

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما