مارس 14
بازدید : 1305
نظرات : بدون دیدگاه
ارتقای روحی نوجوان در گروه همسالان

نوجوانان در سنین ۱۲ تا ۱۶ سالگی بیشترین تاثیر را از گروه‌های همسالان خود می‌گیرند. گروه‌های همسالان می‌توانند شخصیت اخلاقی نوجوانان را شکل دهند، لذا والدین باید با مشارکت دادن فرزندان خود در گروه‌های همسالان، زمینه ارتقای روحی را در آنان گسترش دهند. نوجوانان در این سنین می‌توانند با عضویت در گروه‌های همسالان رفتارهای اجتماعی […]

نوجوانان در سنین ۱۲ تا ۱۶ سالگی بیشترین تاثیر را از گروه‌های همسالان خود می‌گیرند.

گروه‌های همسالان می‌توانند شخصیت اخلاقی نوجوانان را شکل دهند، لذا والدین باید با مشارکت دادن فرزندان خود در گروه‌های همسالان، زمینه ارتقای روحی را در آنان گسترش دهند.

نوجوانان در این سنین می‌توانند با عضویت در گروه‌های همسالان رفتارهای اجتماعی متناسب با سن خود را یاد بگیرند و ایفای نقش کنند.

نوجوانان با تاثیرپذیری از گروه‌های همسالان، رفتارهای اجتماعی متفاوتی را از خود بروز می دهند که گاهاٌ می تواند مثبت و یا منفی باشد.

کودکان در سنین کمتر، فکر می‌کنند که قوانین موجود در طبیعت قابل تغییر نیستند،در سنین نوجوانی درک نوجوانان از شخصیت و دنیای پیرامون خود کاملاٌ تغییر می کند.

گروه‌های همسالی که دیندار هستند، می‌توانند زمینه رشد و پیشرفت امور دینی و مذهبی را در نوجوانانن افزایش دهند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما