فوریه 12
بازدید : 626
نظرات : بدون دیدگاه
وقتی کودک شروع به نوشتن می کند

در چهار سالگی بیشتر کودکان می توانند حروفی را بنویسند، به ویژه حروفی را که در نام شان به کار رفته است. در پنج سالگی بیشتر کودکان مایلند واژه ها را رونویسی کنند. همین که بتوانند مداد را به خوبی در دست بگیرند و حرکت دهند، توانایی آن ها در نوشتن نیز به تدریج رشد […]

در چهار سالگی بیشتر کودکان می توانند حروفی را بنویسند، به ویژه حروفی را که در نام شان به کار رفته است. در پنج سالگی بیشتر کودکان مایلند واژه ها را رونویسی کنند. همین که بتوانند مداد را به خوبی در دست بگیرند و حرکت دهند، توانایی آن ها در نوشتن نیز به تدریج رشد می کند.

پر کردن رونویسی حروف
وقتی کودک شروع به نوشتن می کند معمولا بهتر است بگذاریم با مداد روی حروف بکشد و آن ها را پر کند. سعی کنید برای نوشتن حروف از ماژیک زرد رنگ (نه کم رنگ) یا مدادی روشن استفاده کنید و کودک با مداد تیره روی حروف بکشد و آن ها را پر کند. می توانید حروف را به صورت نقطه چین بنویسید تا کودک نقطه ها را به هم وصل کند. کودکان کوچک تر می توانند پیش از آن که با مداد روی حروف بکشند یا نقطه ها را به هم وصل کنند با حرکت دادن انگشت خود روی حروف این کار را تمرین کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا ابتدا با مسیر حرکت مداد خود به روی کاغذ آشنا شوند. برای نوشتن حروف از صفحات خط کشی شده با خطوط افقی به فاصله ۲.۵ سانتی متر استفاده کنید. در ابتدا برای کودک راحت تر است که حروف را با اندازه های بزرگ بنویسید.

نقاط شروع و پیکان ها
این مسئله اهمیت دارد که کودک، درست از همان زمانی که شروع به نوشتن می کند راه صحیح نوشتن هر یک از حروف الفبا را یاد بگیرد. اگر این موضوع را با کودک تمرین نکنید اغلب هر حرف را از نقطه شروعی نادرست و در جهتی اشتباه می نویسد. اگر کودک نوشتن حرفی را اشتباه یاد بگیرد بعدها اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود و این امر هنگامی که کودک شروع به فراگیری نوشتن از راه پیوستن نقطه ها به یکدیگر می کند مشکل بزرگی برای او ایجاد خواهد کرد. تا زمانی که کودک عادت کند می توانید از نقطه ای برای مشخص کردن محل شروع نوشتن هر حرف و از علامت پیکان برای نشان دادن جهت دست حرکت مداد استفاده کنید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما