اکتبر 28
بازدید : 892
نظرات : بدون دیدگاه
بازی ریاضی

• سوپ لوبیا بازیکن‌ها باید از انگشت‌هایشان برای کسر کردن استفاده کنند تا تشخیص دهند باید از چند لوبیا برای آماده کردن سوپشان استفاده کنند. گروه سنی: ۶ تا ۸ سال مهارت: تفریق میزان سروصدا: کم میزان فعالیت: کم وسایل مورداستفاده: ۴ دسته از کارت‌ها که از یک تا ده شماره‌گذاری شده‌اند، لوبیای خشک‌شده، ظرف […]

• سوپ لوبیا
بازیکن‌ها باید از انگشت‌هایشان برای کسر کردن استفاده کنند تا تشخیص دهند باید از چند لوبیا برای آماده کردن سوپشان استفاده کنند.
گروه سنی: ۶ تا ۸ سال
مهارت: تفریق
میزان سروصدا: کم
میزان فعالیت: کم
وسایل مورداستفاده: ۴ دسته از کارت‌ها که از یک تا ده شماره‌گذاری شده‌اند، لوبیای خشک‌شده، ظرف یا پاکت
شروع
یک بستۀ ۴۰ کارتی به‌وسیلۀ عددگذاری از یک تا ده، به‌اندازۀ ۴ مرتبه آماده کنید یا کارت‌های نمونه را برش دهید و کپی‌برداری کنید. لوبیاهای خشک را درون پاکت و یا ظروف قرار دهید.
نحوۀ بازی
در آغاز، یک ظرف از لوبیاها را در بین بازیکنان قرار دهید. بازیکنان کارت‌ها را بیرون آورده و طوری که روی آن‌ها به‌طرف زمین باشد، در کنار خود قرار می‌دهند. در همان وقت بازیکنان کارت‌های بالایی را برمی‌گردانند. بازیکنی که کارتی با کمترین عدد داراست به‌اندازۀ تفریقِ اعدادِ نوشته‌شده روی کارت‌ها، به نفر بعدی لوبیا می‌دهد. هنگامی‌که هیچ‌کدام از بازیکنان دیگر کارتی ندارند، بازی به پایان می‌رسد. برنده کسی است که بیشترین لوبیا را دارد.
روش‌های دیگر بازی
بازیکنان کارت‌هایشان را در یک‌زمان برمی‌گردانند و به‌نوبت اعداد روی کارت‌هایشان را جمع می‌کنند. جمع لوبیاها به کسی داده می‌شود که نوبت بازی‌اش بوده است.
نکته‌ها
فنجان یا کاسه‌هایی را به بازیکنان بدهید تا لوبیاهایشان را در طول بازی درون آن قرار دهند. این کار به رمز آلودگی بازی اضافه می‌کند به این دلیل که بازیکنان نمی‌دانند رقیبشان چند لوبیا دارد.

• دکمه‌ای در یک جعبه
بازیکنان دکمه‌ای را درون یک جعبه می‌اندازند تا روی یک خانۀ شماره‌گذاری شده قرار بگیرد و سپس شماره‌ها را با همدیگر جمع می‌کنند تا به عدد ۱۰۰ برسند.
گروه سنی: ۷ تا ۱۰ سال
مهارت: جمع‌کردن
تعداد بازیکنان: ۴ نفر
میزان سروصدا: متوسط
میزان فعالیت: کم تا متوسط
وسایل مورداستفاده: جعبۀ صاف، دکمه یا یک نشانه، مداد و کاغذ
شروع
به‌وسیلۀ خط‌کشی ته جعبه را به ده قسمت مساوی تقسیم کنید. در هر قسمت، یک عدد از صفر تا ۹ بنویسید و هیچ‌کدام از اعداد را تکرار نکنید.
نحوۀ بازی
بازیکنان به‌نوبت دکمه را به درون جعبه می‌اندازند. در هر نوبت بازیکن امتیاز کسب کرده از پرتابِ تاس را یادداشت می‌کند و این اعداد در هر نوبت با یکدیگر جمع می‌شوند تا به عدد ۱۰۰ برسند و اگر دکمه روی خطوط قرار گرفت، بازیکن باید دوباره آن را پرتاب کند. اولین کسی که به عدد ۱۰۰ برسد، برندۀ بازی است.
روش‌های دیگر بازی
جعبه را به بخش‌های بیش‌تری تقسیم کنید و روی هر بخش عددهای بزرگ‌تری یا اعداد دورقمی بنویسید تا عمل جمع بیشتر تمرین شود. در بعضی از بخش‌ها می‌توانید این جمله‌ها را نیز بنویسید: یک نوبت دیگر بازی کن یا به اختیار خود یک عدد از یک تا ده انتخاب کن و یا ۱۰ امتیاز کم کن.
این بازی را نیز برای عمل تفریق انجام دهید. به این وسیله که از ۱۰۰ شروع کنید و تا ۰ بازی را ادامه دهید.
نکته‌ها
بر اساس سطح توانایی بازیکنان، از آن‌ها بخواهید که اعداد را خود جمع ببندد نه اینکه از ماشین‌حساب استفاده کنند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما