به هیچ قیمتی مقایسه نکنید

کودکان خیلی زود متوجۀ مقایسه می شوند. برادرت هیچوقت از این نمره ها نمی گرفت. یا چرا نمی توانی بیشتر مثل خواهرت باشی؟ فرزندانمان نه تنها از این نظرها بدشان می آید بلکه آنها را خیلی غیرمنصفانه می دانند. حق با آنها است. کودکان به راحتی این مقایسه ها را به این معنی می گیرند […]

کودکان خیلی زود متوجۀ مقایسه می شوند. برادرت هیچوقت از این نمره ها نمی گرفت. یا چرا نمی توانی بیشتر مثل خواهرت باشی؟ فرزندانمان نه تنها از این نظرها بدشان می آید بلکه آنها را خیلی غیرمنصفانه می دانند.
حق با آنها است. کودکان به راحتی این مقایسه ها را به این معنی می گیرند که به عقیدۀ تو او از من بهتر است یا او را بیشتر از من دوست داری. از آن بدتر، مقایسه می تواند روابط خانوادگی را به هم بریزد و موجب تیرگی روابط خواهرها و برادرها شود. پس توجه داشته باشید که به هیچ قیمتی مقایسه نکنید.

از مقایسۀ رفتارها خودداری کنید.
هرگز رفتار فرزندتان را با هیچ کس دیگری مقایسه نکنید؛ به خصوص با خواهر یا برادرش. مقایسه، عزت نفس کودک را کاهش می دهد و موجب می شود او احساس کند هرگز نمی تواند شما را راضی کند.
هرگز نمرات درسی را مقایسه نکنید.
کودکان فقط باید نمرات و وضعیت تحصیلی خود را با گذشتۀ خود مقایسه کنند و نه با دوستان یا خواهر و برادر. مقایسه، کودکان را به درس خواندن بیشتر وا نمی دارد، بلکه بذر نفرت را در آنها می کارد.
از زدن برچسب های منفی خودداری کنید.
لقب هایی که روی دیگران می گذاریم مانند نی قلیون، کدو تنبل و … نه تنها غیرمنصفانه، بلکه یادآور ناتوانایی های افراد است. پاک کردن این عناوین از روان کودک و زبان افراد کار دشواری خواهد بود.
• از مقایسۀ جنسیتی خودداری کنید.
مریم می دانم که دوست داری در سفر کارهای دخترانۀ بیشتری انجام دهی. می توانیم به خرید برویم. احتمالاً علی با پدرش به موزه یا تماشای مسابقۀ فوتبال می روند. چنین مقایسه هایی موجب بروز پیش فرض های غیرمنصفانه، تعصب و افکار کلیشه ای می شوند.
• از تعریف یک کودک در مقایسه با کودک دیگر خودداری کنید.
تعریف از کارهای مثبت یک کودک در مقایسه با کارهای کودک دیگر بسیار منفی است: خیلی متشکرم که هر جا می روی به من خبر می دهی که کجا هستی. می توانم به تو اعتماد کنم، برخلاف برادرت. چنین مقایسه ای کودک دیگر را تحقیر می کند و فشار غیرمنصفانه ای بر کودک مورد تعریف شما می گذارد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما