ژانویه 8
بازدید : 1196
نظرات : بدون دیدگاه
پذیرفتن عذرخواهی دیگران

رسول خدا(ص) خیلی راحت عذر خواهی دیگران را قبول می کرد. لازم نبود که فرد خطاکار، خیلی التماس کند و برای راضی کردن پیامبر (ص)، بارها به دیدار حضرت بیاید. پیامبر (ص) خیلی زود عذرخواهی مردم را می پذیرفت.

کسانی که به ما بدی کرده اند، دو گروه هستند؛ یک گروه از اینها هیچ وقت از کار بد خود پشیمان نمی شوند و اشتباه خود را جبران نمی کنند؛ ولی یک گروه هستند که گر چه به ما بدی کرده اند، اما بعد از کار بدشان پشیمان می شوند و نزد ما می آیند و عذرخواهی می کنند. به نظر تو آیا درست است که ما عذرخواهی اینها را نپذیریم؟ آیا تو خودت اگر از کسی عذرخواهی کنی، دوست نداری عذرخواهی ات را بپذیرد؟ آیا ناراحت نمیشوی اگر از تو روی برگرداند و از قبول عذرخواهی تو سر باز بزند؟

کسی که از ما عذرخواهی می کند، سه گام به سمت خوبی‎ها حرکت کرده است. اولا اشتباه خود را پذیرفته است، ثانیا به فکر جبران خطای خود افتاده است و ثالثا غرورش را کنار گذاشته و برای دلجویی از ما، زبان به عذرخواهی گشوده است.

آیا چنین کسی شایسته ی تشویق نیست؟ تشویق او همین است که ما عذرخواهی اش را بپذیریم.
رسول خدا(ص) خیلی راحت عذر خواهی دیگران را قبول می کرد. لازم نبود که فرد خطاکار، خیلی التماس کند و برای راضی کردن پیامبر (ص)، بارها به دیدار حضرت بیاید. پیامبر (ص) خیلی زود عذرخواهی مردم را می پذیرفت. افراد زیادی از کافران بودند که وقتی مسلمان شدند خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و به خاطر آزارهایی که به پیامبر(ص) داده بودند، عذرخواهی کردند. رسول خدا(ص) به آسانی آنها را می بخشید. یکی از این افراد، ابوسفیان بن حارث – پسرعموی پیامبر (ص) – بود. او شاعر توانایی بود که اشعار بسیاری در دشنام گویی به رسول خدا(ص) سروده بود. وی پس از مدتی مسلمان شد؛ اما به خاطر اشعاری که بر ضد پیامبر سروده بود، احساس شرمندگی می کرد. یک روز برای عذرخواهی خدمت رسول (ص) رسید و به خطاهای گذشته ی خود اعتراف کرد. پیامبر(ص) نیز کریمانه او را بخشید و خیلی راحت، عذرخواهی او را پذیرفت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما