دو فایده‌ی مهم گفت و گو با دیگران

پیامبر(ص) همیشه از دعوا و جر و بحث دوری می کرد. رسول خدا(ص) با مردم حرف میزد و حتی با کافران نیز به گفت وگو می پرداخت؛ اما هیچگاه جر و بحث نمی کرد.

گفت و گو با دیگران، دو فایده ی خیلی مهم برای ما دارد؛ اول اینکه ما اطلاعات آنها را نیز به اطلاعات خود اضافه می کنیم و دوم، اشکالات و نقصهای نظرات خودمان را در این گفت و گوها برطرف می سازیم. گفت و گو یعنی کامل شدن فکرها و قوی تر شدن نظرها و رد و بدل کردن دانسته ها.

البته این فایده ها ویژه‌ی گفت و گوی دوستانه است، نه جر و بحث های لجوجانه. در گفت و گوهای دوستانه و عاقلانه، همه در پی یافتن حق هستند و برای بهتر دانستن می کوشند و از این نوع گفت و گوها نیز هر دو طرف احساس رضایت می کنند و دل هایشان به هم نزدیک تر می شود؛ اما در جر و بحث های لجوجانه، هیچ کدام از دو طرف به دنبال حق نیست. هر طرف تلاش می کند حرف خودش را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را محکوم نماید؛ اصلا به دنبال تفاهم نیست؛ اصلا به فکر و نظر طرف مقابل اهمیت نتیجه ی این نوع گفت و گوهاهم عصبانیت و کینه است. نه به اندوخته های علمی کسی افزوده می شود و نه دلها نسبت به هم مهربان تر می گردد.

به همین دلیل بود که پیامبر(ص) همیشه از دعوا و جر و بحث دوری می کرد. رسول خدا(ص) با مردم حرف میزد و حتی با کافران نیز به گفت وگو می پرداخت؛ اما هیچگاه جر و بحث نمی کرد. پیامبر(ص) یاران خود را نیز همیشه از جر و بحث کردن بر حذر میداشت. رسول خدا(ص) به آنها اجازه نمی داد که به خاطر مقدس ترین مسائل نیز با یکدیگر دعوا کنند. یک بار که حضرت دید آنها درباره‌ی یک موضوع دینی به جدال مشغول اند، خیلی ناراحت شد. تا آن زمان کسی ندیده بود که پیامبر(ص) این گونه ناراحت شود. رسول خدا(ص) به یاران خود رو کرد و فرمود: «آنان که پیش از شما بودند نیز به خاطر همین دعواها نابود شدند. دعوا نکنید که مؤمن دعوا نمی کند. دعوا نکنید که دعوا کننده خسارت و زیانش بس سنگین است. دعوا نکنید که من در روز قیامت از دعوا کننده شفاعت نمی کنم. دعوا نکنید که من برای کسی به صادقانه دعوا را ترک کند، سه منزل در بهشت ضمانت می کنم که یکی در سبزه زار آن، یکی وسط آن و دیگری باد ان خواهد بود. دعوا نکنید که نخستین چیزی که ده عبادت بت ها مرا از آن نهی فرمود، دعوا بود.»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما