خوش بو مثل گل

من و تو که مسلمان هستیم، باید مواظب باشیم که مبادا دهان یا بدنمان بوی بد بدهد. باید همیشه پاکیزه باشیم و در مسواک زدن و حمام رفتن سهل انگاری نکنیم.

خیلی بد است که آدم آن قدر کثیف باشد که بوی بدش، مردم را اذیت کند. کسی که بوی بد دهان یا بوی بد پا و تنش دیگران را آزار می دهد، همواره تنها می ماند؛ زیرا هیچ کس حاضر نیست در کنار او بنشیند و با او حرف بزند. اگر هم کسی با او هم نشین شود، به سرعت از او فاصله می گیرد و شخص دیگری را برای هم نشینی انتخاب می کند.

من و تو که مسلمان هستیم، باید مواظب باشیم که مبادا دهان یا بدنمان بوی بد بدهد. باید همیشه پاکیزه باشیم و در مسواک زدن و حمام رفتن سهل انگاری نکنیم. حتی اگر توانستیم باید به خودمان عطر هم بزنیم که همیشه خوشبو باشیم. در این صورت، هر کس کنار ما می نشیند، احساس می کند با یک گل هم نشین شده است.

حضرت محمد(ص) عطر زدن را خیلی دوست داشت و همیشه به خودش عطر می زد. او خیلی عطر می خرید و برای خوش بو ساختن خود، از انواع عطرها استفاده می کرد. اگر کسی به او عطر هدیه میداد، حتما آن را می پذیرفت و هرگز از قبول چنین هدیه ای خودداری نمی کرد. پیامبر (ص) پس از هر وضو، خود را معطر می ساخت. وقتی از خانه بیرون می آمد، از بوی خوشش همه او را می شناختند و می فهمیدند که این آدم خوشبو، همان محمد(ص) پیامبر خدا است.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما