دسامبر 16
بازدید : 1142
نظرات : بدون دیدگاه
با برنامه، همه کارا خوب پیش میره

ما باید قدر زمانمان را بدانیم و برای آن هم برنامه ریزی کنیم.پیامبر عزیز ما آدم با برنامه و منظمی بود.

آیا ما برای زمانی که در خانه هستیم برنامه ای داریم یا آنقدر سرگرم تماشای تلویزیون می شویم تا خوابمان بگیرد و بخوابیم؟ مگر زمان حضور در خانه جزو عمر ما نیست؟ پس چرا بعضی ها قدر این لحظه ها را نمی دانند و آن را بیهوده تلف می کنند؟ من نمی گویم که ما در خانه، فرصتی را برای استراحت یا سرگرمی یا گفت و گو با اعضای خانواده در نظر نگیریم؛ اصلا منظورم این نیست.

اگر ما برای این زمان برنامه داشته باشیم، هم می توانیم به استراحت و سرگرمی و گفت و گو با اعضای خانواده بپردازیم و هم می توانیم به کارهای مفید دیگرمان بپردازیم. مهم این است قدر این زمان را بدانیم و برای آن هم برنامه ریزی کنیم.

پیامبر عزیز ما آدم با برنامه و منظمی بود. در برنامه ریزی نیز همه ی ابعاد را در نظر می گرفت و به همه ی وظایف خود توجه داشت. او وقتی به خانه می آمد، زمان خود را به سه بخش تقسیم می کرد. بخشی از وقت خود را به عبادت خدا و راز و نیاز با او می پرداخت. بخشی را به گفت و گو با خانواده و خدمت به آنها می گذراند و یک بخش را نیز به کارهایی چون نظافت اختصاص می داد. به این ترتیب، پیامبر (ص) حداکثر استفاده را از زمان حضور در خانه می برد و حق خدا، حق خانواده و حق خودش را به درستی ادا می کرد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما