دسامبر 16
بازدید : 882
نظرات : بدون دیدگاه
زود خوشحال نشو

پیامبر(ص)،از شنیدن تعریف های مردم، خوشش نمی آمد. وقتی هم کسی جلوی او به تعریف از او می پرداخت، وی را از این کار باز می داشت.

عده ای از مردم، وقتی می بینند کسی از آنها تعریف می کند، خیلی خوشحال می شوند. با شنیدن این تعریف احساس غرور می کنند و عیبهای خودشان را از یاد می برند. هر کسی هر تعریفی از آنها بکند، زود باور می کنند. هر چه بیشتر از آنها تعریف کنند، خوشحال تر می شوند. شنیدن این حرفها برایشان خیلی لذت بخش است.

اما پیامبر(ص)، بر عکس این جور آدم ها، اصلا دوست نداشت کسی پیش رویش از او تعریف کند. از شنیدن تعریف های مردم، خوشش نمی آمد. وقتی هم کسی جلوی او به تعریف از او می پرداخت، وی را از این کار باز می داشت. اجازه نمی داد که او به تعریفهای خودش ادامه دهد. پیامبر (ص) دوست نداشت مثل شاهان بنشیند و به تعریف این و آن گوش بسپارد.

روزی اسود بن صریع که شاعر بسیار زبر دستی بود، خدمت حضرت رسید و گفت: ای رسول خدا! من در مدح و ستایش پروردگار و مدح و ستایش تو اشعاری سروده ام که می خواهم برایت بخوانم.»

حضرت فرمود: «اشعاری را که در مدح پروردگار سرودهای بخوان و آنچه را که در مدح من گفته ای، کنار بگذار.»

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما