آگوست 20
بازدید : 3175
نظرات : بدون دیدگاه
تاثیر شیر دادن به کودک با وضو

از جمله اقدامات تربیتی برای زمینه‌سازی و آماده‌سازی کودک برای گرایش‌ به‌ معنویت و عبادات، به ویژه نماز‌، شیر‌ دادن به کودک در حال داشتن وضـو اسـت. اثر تربیتی آن این است که: «وضو به عنوان مقدمۀ نماز، نه تنها موجب تطهیر جسم‌ از‌ آلودگی‌ها می‌شود، بلکه تطهیر‌ روح‌ را نیز در برمی‌گیرد. این طهارت […]

از جمله اقدامات تربیتی برای زمینه‌سازی و آماده‌سازی کودک برای گرایش‌ به‌ معنویت و عبادات، به ویژه نماز‌، شیر‌ دادن به کودک در حال داشتن وضـو اسـت. اثر تربیتی آن این است که: «وضو به عنوان مقدمۀ نماز، نه تنها موجب تطهیر جسم‌ از‌ آلودگی‌ها می‌شود، بلکه تطهیر‌ روح‌ را نیز در برمی‌گیرد. این طهارت جسم و روح که با وضو حـاصل مـی‌شود، تأثیر روانی در روحیۀ مادر و کودک دارد. اگر مادر هنگام شیر دادن با وضو باشد،باعث استراحت‌ و آزادسازی‌ روح کودک و رابطۀ معنوی او با خدا می‌شود».

از مادر شیخ مرتضی انصاری پرسیدند:

فرزندت چگونه بـه درجـات عـالی تقوا و عبادت رسیده؟ پاسخ داد: من در انتظار آن بـودم کـه فـرزندم‌ ترقّی‌ بیشتری داشته‌ باشند؛ زیرا در هنگام شیرخوارگی‌اش به او شیر نمی‌دادم، مگر اینکه با وضو بودم؛ حتی در شب‌های‌ سرد زمستان هم بـدون وضـو او را شـیر ندادم.

در‌ مورد‌ آیت‌ اللّه شیخ جعفر شوشتری نیز نـقل شـده است:

از مادرش پرسیدند به داشتن چنین فرزندی دلخوشی؟ گفت: نه! گفتند‌: چرا؟ گفت:‌‌ در‌ مدت دو سال من برای یک‌بار هم او را بدون وضو و طهارت شـیر‌ نـدادم‌ و در‌ آغـوش نگرفتم. آرزویم این بود که او همچون جعفر صادق (ع) شود، ولی جعفر‌ شوشتری شد. بنابراین، این‌گونه اقدامات، نوعی زمینه‌سازی و درونی کردن ریشه‌های عبادی در‌ کودکان است.

شیر دادن‌ بـه‌ کـودک در حـال نماز
شیر مادر از جمله نیازهای اساسی کودک است و هیچ چیز حـتی اعـمال عبادی، نباید مانع رسیدن کودک به این نیاز طبیعی‌اش شود. با توجه به اصل زمینه‌سازی‌ و تـوجۀ خـاص مـعصومان (ع) به کودک، بهتر است در اینجا به یک بحث فقهی کـه مـیان فـقیهان نیز مطرح است پرداخته شود، و آن بحث شیر دادن به کودک شیرخوار در‌ حال‌ نماز است.

در فـتاوای فـقیهان آمـده است: «اگر بچه گریه کند، مادرش می‌تواند در حال نماز او را در آغوش گرفته و شیر بدهد». بـرای تـأیید این مطلب به دو‌ روایت‌ اشاره می‌شود؛ عمار ساباطی از امام صادق (ع) دربـارۀ زنـی کـه در حال نماز بچه‌اش گریه می‌کند، پرسید: آیا می‌تواند به او شیر بدهد؟ امام در جواب فرمودند: «زنی کـه‌ در‌ حـال نماز است می‌تواند کودک خود را، در حالی که تشهد می‌خواند، شیر بدهد»؛ علی بـن جـعفر، بـرادر امام موسی بن جعفر (ع)، می‌گوید: از آن حضرت‌ دربارۀ‌ زنی‌ که به نماز ایستاده و فـرزند‌ او‌ در‌ کـنارش گریه می‌کند پرسیدم آیا جایز است در حالی که نشسته کودک را در بغل بـگیرد و بـه دامـن خود بنشاند و او‌ را‌ آرام‌ کند و شیر بدهد؟ امام فرمود: اشکالی ندارد.

چه بسا‌ این‌ عمل در روح و روان کودک تأثیر مـثبت بـگذارد و زمـینۀ اولیه انس کودک را به نماز و اعمال عبادی فراهم سازد‌؛ زیرا‌ بهترین‌ غـذا، در بـالاترین حالت روحانی و معنوی به کودک تزریق می‌شود‌.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما