ژانویه 16
برچسب ها :
منبع :
بازدید : 1084
نظرات : بدون دیدگاه
وظیفۀ اساسی والدین در تربیت فرزند

ما باید به برخی از گوشه‌های رفتاری خودمان نگاه بکنیم. پدر و مادر مذهبی هستند، بچه احیاناً دینداری‌اش ضعیف می‌شود برگردیم به خودمان نگاه کنیم.

ما باید به برخی از گوشه‌های رفتاری خودمان نگاه بکنیم. بعضی از پدر و مادرها هستند آدم‌های مذهبی‌ای هستند ولی نیش می‌زنند. کام بچه را تلخ می‌کنند. این بچه قدرت پیدا بکند از دست این پدر و مادری که نیش می‌زنند فرار خواهد کرد و دین آنها را کنار خواهد گذاشت. چقدر سفارش شده که از رفتار بد بچه‌هایتان تغافل کنید، خودتان را به ندیدن بزنید. زود مچ نگیرید، زود تنبیه نکنید. مثلاً بعضی از پدر و مادرهای مذهبی هستند، دوست دارند بچۀ‌شان بچۀ خوبی باشد، ولی نصیحت‌هایشان را همراه با عصبانیت ابراز می‌کنند. عصبانی که می‌شوند نصیحت می‌کنند. خب این اثرش تقریباً صفر است. وقتی خوشحال هستند همه را می‌بخشند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما