نوامبر 25
بازدید : 1893
نظرات : بدون دیدگاه
تربیت مطابق معیارهای روز

حضرت علی (ع): «فرزندانتان را بر آداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آن ها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند».   فرزندان ما از آن آینده هستند و آینده نیز شرایطی متفاوت با زمان حال دارد. بنابراین، باید فرزندان خویش را با توجه به رویدادها و شرایط حاکم بر آینده […]

حضرت علی (ع): «فرزندانتان را بر آداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آن ها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند».

 

فرزندان ما از آن آینده هستند و آینده نیز شرایطی متفاوت با زمان حال دارد. بنابراین، باید فرزندان خویش را با توجه به رویدادها و شرایط حاکم بر آینده تربیت کنیم و آن ها را مطابق با آینده پرورش دهیم.

 

یکی از اصول تعلیم و تربیت که همواره باید مورد توجه دست اندرکاران برنامه های تربیتی باشد، این است که کودک نباید تنها بر حسب وضع فعلی نوع بشر پرورش یابد، بلکه باید او را بر اساس شرایط آینده تربیت کرد. معمولاً والدین، فرزندانشان را تنها برای این که با شرایط موجود زندگی سازگار باشند، تربیت می کنند و حال آن که می بایست به آنان تعلیم و تربیت مناسب تری داد تا بتوانند فرزندان آینده باشند.

 

عشق خود را بر آن ها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید؛ زیرا آن ها نیز خود، باید صاحب اندیشه شوند. جسم آن ها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آن ها را به آینده واگذارید؛ چرا که روح آن ها متعلق به خانۀ فرداست که شما حتی در رؤیا نیز نمی توانید به دیدار آن بروید. ممکن است تلاش کنید که شبیه آنان باشید، ولی نکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید؛ زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد.

 

«بچه هایتان را به غیر آن طوری که خودتان هستید و برای زمان آینده تربیت کنید؛ چرا که این ها در زمان آینده، باید دست به کار مملکت و کشور شوند. شما بچه ها را از سیاست، از این طور چیزها دور نگه ندارید. دور نگه داشتن بچه ها از سیاست، موجب این می شود که وقتی- در آینده -، فرزند وارد اجتماع می شود، مثل یک آدم کوری وارد اجتماع شود. آن هایی که می خواهند بعداً در این کشور زندگی کنند و امور کشور در دست آن ها باشد، باید از قبل آگاه باشند و باید از قبل به دست شما و به تعلیم شما به آن ها گفته بشود و برای آینده آن ها را تربیت کنید.» امام خمینی (ره)

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما