دسته: نابینا و کم بینا
روش های آموزشی کودکان نابینا
سه‌شنبه, 3 دسامبر , 2019
2963
چگونه به کودک نابینا کمک کنیم؟
چهارشنبه, 6 نوامبر , 2019
1517
۵ ویژگی بازی مخصوص کودکان کم بینا و نابینا
شنبه, 3 مارس , 2018
2808
تأثیر نور آفتاب بر بینایی
چهارشنبه, 10 ژانویه , 2018
1135
مشکلات جسمی والدین
دوشنبه, 6 نوامبر , 2017
775
برای آن ها متفاوت قصه بگویید
سه‌شنبه, 24 اکتبر , 2017
832
آموزش و پروش کودکان استثنایی
شنبه, 14 اکتبر , 2017
2418
ژنی معیوب
سه‌شنبه, 10 اکتبر , 2017
1215
پرورش حس بینایی
دوشنبه, 28 آگوست , 2017
1817
‌ ‌‌‌بچه‌ها‌ را قبل از رشد سر کلاس درس نفرستید!
شنبه, 24 ژوئن , 2017
1070