دسته: نابینا و کم بینا
روش های آموزشی کودکان نابینا
سه‌شنبه, 3 دسامبر , 2019
2166
چگونه به کودک نابینا کمک کنیم؟
چهارشنبه, 6 نوامبر , 2019
1228
۵ ویژگی بازی مخصوص کودکان کم بینا و نابینا
شنبه, 3 مارس , 2018
2251
تأثیر نور آفتاب بر بینایی
چهارشنبه, 10 ژانویه , 2018
792
مشکلات جسمی والدین
دوشنبه, 6 نوامبر , 2017
644
برای آن ها متفاوت قصه بگویید
سه‌شنبه, 24 اکتبر , 2017
687
آموزش و پروش کودکان استثنایی
شنبه, 14 اکتبر , 2017
2149
ژنی معیوب
سه‌شنبه, 10 اکتبر , 2017
1010
پرورش حس بینایی
دوشنبه, 28 آگوست , 2017
1504
‌ ‌‌‌بچه‌ها‌ را قبل از رشد سر کلاس درس نفرستید!
شنبه, 24 ژوئن , 2017
793