دسته: تشویق و تنبیه
آموزش خشونت
یکشنبه, 15 مارس , 2020
271
کتک زدن سریع ترین روش تغییر رفتار کودک
یکشنبه, 8 مارس , 2020
212
تنبیه کودک در جمع
یکشنبه, 23 فوریه , 2020
236
کتک زدن کودک !!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
219
تقویت رفتار با رشوه
جمعه, 7 فوریه , 2020
172
ضربه عاطفی اتفاق وحشتناکی است
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
197
با تنبیه به مغز کودک آسیب نزنید!
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
202
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
182
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
222
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
301