دسته: تلویزیون
رژیم تلویزیون
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
993
پرستار بچه الکترونیکی
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
676
بدترین کاری که کودک ممکن است انجام دهد
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
787
جعبه جادویی و تقلید بچه ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
706
تلویزیون را در اتاق بچه ها نگذارید
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
1047
زمان مجاز برای تماشای تلویزیون
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
1150
تاثیر تلویزیون و اجتماعى شدن کودک
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
1100
راه هاى مقابله با کارکردهاى منفى تلویزیون
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
943
!وقتی که تلویزیون جای مامان و بابا رو می‌گیره
دوشنبه, 6 آگوست , 2018
1071
وقتی کودک پای تلویزیون می‌نشیند، وظیفه والدین چیست؟
یکشنبه, 5 آگوست , 2018
1978