دسته: امتحان
استرس امتحان
یکشنبه, 8 مارس , 2020
1022
واکنش صحیح نسبت به نمرات فرزندان
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
477
کسب موفقیت امتحانی
یکشنبه, 26 ژانویه , 2020
419
استرس امتحان
دوشنبه, 13 ژانویه , 2020
861
درمان استرس بچه ها در مدرسه
یکشنبه, 5 ژانویه , 2020
627
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
670
ترس از امتحان
یکشنبه, 13 اکتبر , 2019
431
آیا مادر دانشجو، مادر خوبیست!؟
دوشنبه, 5 مارس , 2018
1022
۳ ویژگی اصلی سؤالات امتحانی
یکشنبه, 14 ژانویه , 2018
679
آنتن فروشی برای کنکور
شنبه, 13 ژانویه , 2018
665