دسته: امتحان
استرس امتحان
یکشنبه, 8 مارس , 2020
1740
واکنش صحیح نسبت به نمرات فرزندان
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
1268
کسب موفقیت امتحانی
یکشنبه, 26 ژانویه , 2020
639
استرس امتحان
دوشنبه, 13 ژانویه , 2020
1497
درمان استرس بچه ها در مدرسه
یکشنبه, 5 ژانویه , 2020
1225
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
1064
ترس از امتحان
یکشنبه, 13 اکتبر , 2019
766
آیا مادر دانشجو، مادر خوبیست!؟
دوشنبه, 5 مارس , 2018
1466
۳ ویژگی اصلی سؤالات امتحانی
یکشنبه, 14 ژانویه , 2018
985
آنتن فروشی برای کنکور
شنبه, 13 ژانویه , 2018
853