دسته: امتحان
استرس امتحان
یکشنبه, 8 مارس , 2020
1871
واکنش صحیح نسبت به نمرات فرزندان
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
1328
کسب موفقیت امتحانی
یکشنبه, 26 ژانویه , 2020
703
استرس امتحان
دوشنبه, 13 ژانویه , 2020
1670
درمان استرس بچه ها در مدرسه
یکشنبه, 5 ژانویه , 2020
1351
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
1199
ترس از امتحان
یکشنبه, 13 اکتبر , 2019
883
آیا مادر دانشجو، مادر خوبیست!؟
دوشنبه, 5 مارس , 2018
1597
۳ ویژگی اصلی سؤالات امتحانی
یکشنبه, 14 ژانویه , 2018
1101
آنتن فروشی برای کنکور
شنبه, 13 ژانویه , 2018
907