ماه: ژانویه 2019
زیاد شدن بلا و دو چندان شدن پاداش
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
477
اهمیت شروع هرکاری
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
527
محبت داشتن به مادر
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
653
وسط حرف دیگران نپر
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
511
همکاری در مسافرت
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
1324
از خطاهای دیگران چشم پوشی کن
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
1648
به بهترین شکل ممکن قرض را پس می‌داد
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
363
هر جمعه ناخن‌هایت را بگیر
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
500
با نماز همه‌ی غم‌هایت را از یاد ببر
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
467
به اندازه حرف بزن
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
437