دسته: اجازه گرفتن
یعنی ما والدین بدی هستیم!
چهارشنبه, 30 اکتبر , 2019
879
چند توصیه تربیتی
یکشنبه, 30 جولای , 2017
1109
میل دزدی در کودکان
شنبه, 29 جولای , 2017
1449
پذیرش مفهوم مالکیت
دوشنبه, 3 آوریل , 2017
1140
دزدی از نگاه یک کودک!؟
شنبه, 25 فوریه , 2017
1134
با اجازه وارد شدن!!
چهارشنبه, 8 فوریه , 2017
1402
«میتونم با دوستم برم بیرون!؟»
شنبه, 4 فوریه , 2017
1617
دزدی، ریشه در کمبودها
سه‌شنبه, 31 ژانویه , 2017
2055
اجازه گرفتی!؟!؟
یکشنبه, 29 ژانویه , 2017
1865