دسته: اجازه گرفتن
یعنی ما والدین بدی هستیم!
چهارشنبه, 30 اکتبر , 2019
757
چند توصیه تربیتی
یکشنبه, 30 جولای , 2017
1050
میل دزدی در کودکان
شنبه, 29 جولای , 2017
1376
پذیرش مفهوم مالکیت
دوشنبه, 3 آوریل , 2017
1082
دزدی از نگاه یک کودک!؟
شنبه, 25 فوریه , 2017
1074
با اجازه وارد شدن!!
چهارشنبه, 8 فوریه , 2017
1266
«میتونم با دوستم برم بیرون!؟»
شنبه, 4 فوریه , 2017
1538
دزدی، ریشه در کمبودها
سه‌شنبه, 31 ژانویه , 2017
1859
اجازه گرفتی!؟!؟
یکشنبه, 29 ژانویه , 2017
1789