دسته: اجازه گرفتن
یعنی ما والدین بدی هستیم!
چهارشنبه, 30 اکتبر , 2019
647
چند توصیه تربیتی
یکشنبه, 30 جولای , 2017
1009
میل دزدی در کودکان
شنبه, 29 جولای , 2017
1299
پذیرش مفهوم مالکیت
دوشنبه, 3 آوریل , 2017
1040
دزدی از نگاه یک کودک!؟
شنبه, 25 فوریه , 2017
1031
با اجازه وارد شدن!!
چهارشنبه, 8 فوریه , 2017
1157
«میتونم با دوستم برم بیرون!؟»
شنبه, 4 فوریه , 2017
1483
دزدی، ریشه در کمبودها
سه‌شنبه, 31 ژانویه , 2017
1661
اجازه گرفتی!؟!؟
یکشنبه, 29 ژانویه , 2017
1720