دسته: شطرنج
شطرنج با ذهن کودک چه می کند؟!
سه‌شنبه, 17 دسامبر , 2019
258
شطرنج رزم ذهن هاست
دوشنبه, 21 اکتبر , 2019
306
بازی شطرنج کودکتان را تبدیل به نابغه میکند
سه‌شنبه, 4 سپتامبر , 2018
556
مسئولیت پذیری با بازی
یکشنبه, 8 اکتبر , 2017
1661