دسته: مکیدن انگشت
انگشت مکیدن بعد از هفت سالگی ممنوع!
یکشنبه, 12 ژانویه , 2020
209
عادت های بد را چگونه از بین ببریم؟
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
212
انگشت مکیدن ، اجازه دهید به کار خود ادامه دهد!
چهارشنبه, 18 دسامبر , 2019
217
ترک عادات زشت
شنبه, 7 دسامبر , 2019
228
ترک عادت مکیدن انگشت
یکشنبه, 2 جولای , 2017
475
عـادت‌ مـکیدن‌ شست‌
پنج‌شنبه, 8 ژوئن , 2017
569