اکتبر 22
بازدید : 1255
نظرات : بدون دیدگاه
اعتقاد به دنیایی دیگر

امام على (ع) فرمود: «هر کس از عقاب و کیفر بترسد، از گناهان دورى مى کند.»

«معاد» به معناى بازگشتن و بازگشت است و یکى از اصول دین مقدس اسلام به شمار مى رود. انسان بعد از مرگ، زنده مى شود و در واقع بعد از مدتى، از این جهان مسافرت کرده و به جهانى دیگر مى شتابد. این برگشتن را در اصطلاح «معاد» مى گویند. تمام انسان ها در جهان آخرت حاضر مى شوند، تا به اعمال آنها رسیدگى شود.

 

از مهمترین عوامل بازدارنده از «گناه»، نیروى ایمان و ترس از «عذاب الهى» است. آن که گناه مى کند، یا به «معاد» و «حساب آخرت»، عقیده و باور ندارد، یا از این مسأله مهم «غفلت» دارد. تقویت «ایمان مذهبى» استوارترین سددفاعى در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگى و گرایش به آلودگیهاى اخلاقى است. کارى که از «باور» مى آید، از «دانش» ساخته نیست.

 

از اصول مهم دعوت هاى همه انبیا، توجه دادن به «روز حساب» و «روز عقاب» است و این که مردم در آخرت، پاسخگوى عملکردهاى دنیوى خویشند. هر کس «ذره»اى نیک و بد کند، در آخرت به جزاى آن خواهد رسید. اجراى حدود و قصاص در جامعه اسلامى از همین رو «برکات بیشمار» دارد و جرائم و جنایات را ریشه کن مى کند. ترس از کیفر در دنیا و بیم از عذاب در آخرت! این است عامل برچیده شدن مفاسد و آلودگی ها.

 

کسی که معتقد باشد روزی درباره آن چه انجام می دهد از او سوال می شود و یوم الحسابی در کار است که باید در آن روز پاسخگو باشد و تنها حسابرسی نیست بلکه پاداش و کیفرهایی را نیز خواهد دید، طبیعی است که در زندگی دنیوی خود بر اساس آموزه های دینی و عقلانی حرکت می کند.

 

این جهان، مزرعه آخرت است و انسان، ثمره تلاش خود را به طور کامل در جهان آخرت برداشت مى کند و نتیجه زحمت ها، خدمت ها و عبادت هاى تمام سال هاى عمر خود را مى بیند و خشنودى خدا و بهشت به او بخشیده مى شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما