اکتبر 22
بازدید : 949
نظرات : بدون دیدگاه
اندیشۀ پایان

امام على (ع) فرمود: «تدبیر و آینده نگرى پیش از عمل، از پشیمانى ایمن مى سازد.»

«عاقل آن است که اندیشه کند پایان را». برنامه ریزى، محاسبه، آینده نگرى و سنجش عواقب و پیامدها، از عوامل موفقیت انسان است. هر کارى بازتابى دارد و هر عملى عکس العملى. «تدبیر» آن است که پیش از هر اقدام، نسبت به ضرورت آن، شیوه عمل، آثار و نتایجش فکر شود.

 

خیلى از ندامت ها، محصول نسنجیده کارکردن است. در انتخاب شغل، در گزینش دوست و شریک و همسر، در سرمایه گذارى در یک طرح اقتصادى، آنچه از حسرت و پشیمانى جلوگیرى مى کند، محاسبه همه جوانب و تصمیم درست و سنجیده و عاقلانه است. تنظیم «دخل و خرج» و ایجاد موازنه بین درآمد و مخارج نیز، نمونه اى از تدبیر در معیشت است. کارهاى بى حساب و نقشه و اقدامهاى عجولانه و بدون عاقبت اندیشى به ندامت مى انجامد. آنچه جلوى «اى کاش»هاى بعدى را مى گیرد و مانع شکل گیرى نطفه حسرت و افسوس مى شود، «عاقبت اندیشی» و دورنگرى و غلبه بر شتابزدگى و عجله است.

 

در حقیقت، موفقیت و شکست هر کس بستگی به عواملی چند دارد که اساسی ترینِ آن ها، داشتن برنامه و نظم در کار است. برنامه ریزی صحیح در زندگی و استفاده بهینه از «زمان»، میزان موفقیت یا شکست افراد را مشخص می سازد.

 

همسر گرامی شهید مرتضی مطهری که عمری با او زیسته، درباره رعایت نظم و برنامه توسط ایشان در امور فردی و اجتماعی می گوید: «استاد مطهری در تنظیم وقت، ابتکاری عجیب داشت و اوقات شبانه روزی خود را چنان تنظیم می نمود که به تمام کارهایش می رسید. گویا خداوند به وقت او برکت داده بود!». به یقین یکی از مهم ترین رموز موفقیت آن اندیشه مند بزرگ، نظم و برنامه ریزی کارها و وظایف شبانه روزی، هفتگی، ماهیانه و سالیانه خود بوده است.

 

بنابراین، با مهارتِ «مدیریت زمان و برنامه ریزی»، می توان شرایط زندگی را بهبود بخشید و زندگی مطلوب و مفیدی را برای خود رقم زد. برخی از مزایا و کارکردهای دیگر مدیریت زمان، عبارت است از:

 

۱ . ایجاد انگیزه و احساس مطلوبیّت و دستیابی به خلاقیّت

۲ . کاهش اضطراب و فشارهای فکری و روانی

۳ . ایجاد تعادل میان فعالیت های شغلی و زندگی خصوصی

۴ . موفقیت و تسریع در کسب هدف ها

۵ . ذخیره و کنترل کردن زمان

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما