اصل پریماک

بهترین تکنیک تنبیه کودکان را که امروزه در تمام دنیا مطرح است، «اصل پریماک» است، این اصل به معنی محروم کردن کودک از وسیله‌ای است که کودک در طول روز از آن استفاده کرده و به آن وابسته است. برای مثال والدین باید بگویند که به طور مشخص کودک برای انجام رفتار خطای خود برای […]

بهترین تکنیک تنبیه کودکان را که امروزه در تمام دنیا مطرح است، «اصل پریماک» است، این اصل به معنی محروم کردن کودک از وسیله‌ای است که کودک در طول روز از آن استفاده کرده و به آن وابسته است. برای مثال والدین باید بگویند که به طور مشخص کودک برای انجام رفتار خطای خود برای یک ساعت حق استفاده از کامپیوتر یا تبلت خود را ندارد و در آن یک ساعت هم قرار نیست شخصیت کودک را خرد کنیم بلکه تنها اجازه استفاده از آن وسیله خاص را ندارد، اما والدین همچنان تمامی رفتارهای مثبت خود را با کودک انجام داده و وظایف پدر و مادری خود را نیز به نحو احسن به انجام می‌رسانند.

.

اصل پریماک حقیقتی ساده و نیرومند است که:

انجام کارهای خوشایند توسط فرزند را در قبال انجام کارهای ناخوشایند توسط او شکل می دهد و عملی می نماید. فرزندی را تصور کنید که اتاقش نامرتب و بهم ریخته است و به تذکرات والدین توجهی ندارد، می خواهیم با به کارگیری اصل پریماک اتاق او را مرتب و منظم ببینیم. این روش یک مبارزه عاشقانه است و نیازمند صبر و عدم عصبانیت می باشد، به فرزند می گوییم:

 

«اگر اتاقت رو مرتب کردی میتونی برنامه مورد علاقه ات رو که ساعت پنج پخش می شه ببینی و گرنه نمی تونی، خودت میدونی مامان».

 

جمله «خودت میدونی» نه به هدف تهدید یا تحکم که به لحاظ ایجاد احساس اختیار در فرزند بکار می رود. هر چه عشق ورزی های والدین به فرزندان کامل تر و اصولی تر بوده باشد حصول نتیجه دلخواه والدین نیز سریع تر خواهد بود و فرزند سریع تر مشغول انجام تکلیف محوله خواهد شد.

 

باید از زمانی که حکم را صادر می کنیم تا زمان اجرای آن مانند دوستی که به دوستش تقلب می رساند عمل کنیم و در مقام دوست در کنار او باشیم نه در مقابل او. به فرزند می گوییم: «مامان ساعت چهار و نیم شده وقت زیادی تا ساعت ۵ باقی نمونده ها!، می خوای یک قسمت اتاق رو من جمع کنم و بقیه اش رو خودت جمع کنی؟!» مانند دوستی که تقلب می رساند عمل می کنیم. اما اگر ساعت ۵ شد و فرزند در حالی که اتاق را مرتب نکرده بود و کنترل تلویزیون در دست جلوی تلویزیون ایستاده بود، باید کاملا آرام باشیم، به کنار فرزند می رویم او را در آغوش می گیریم، می بوسیمش و می گوییم:

 

«مامان مگه بهت نگفتم اگر اتاقت رو جمع نکنی نمی تونی کارتون ببینی!» و کنترل را می گیریم و تلویزیون روشن شده را خاموش می کنیم. اگر فرزند رفت و مشغول شد و حکم را اجرا کرد که هیچ. در هر مرحله از پریماک اگر عصبانی شویم قافیه را باخته ایم. ما بدترین حالت را در نظر می گیریم، فرزندی که داد و هوار راه انداخته است و حتی و حتی به ما مشت می کوبد و کنترل را می خواهد، دوباره همین رفتار فرزند را به پریماک می بریم و از روش پریماک برای پایان دادن به.

 

حوزه کودکی حوزه رفتار است و ما با رفتارهای خود باعث ایجاد کنش‌های مثبت و منفی در کودک می‌شویم و در چنین شرایطی اگر کودکمان را تنبیه عاطفی نکرده و موجب بر هم‌ ریختگی حوزه روانی وی نشویم، بلکه تنها با استفاده از شیوه‌های صحیح تنبیه رفتارهای خطای آنان را بهبود و اصلاح کنیم، شاهد رشد کودک از جنبه‌های مختلف ذهنی و اجتماعی خواهیم بود اما اگر تنبیهات اشتباه و بد را در دستور کار خود قرار دهیم و با ناآگاهی تکنیک‌های غلط را به کار بگیریم باید بدانیم باعث ایجاد عقده‌های منفی متعدد در کودک شده که این عقده‌ها در بزرگسالی موجب بروز رفتارها و اختلالات متعدد در آنان خواهد شد.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما