جایگاه مهمی به نام پدر

بدون شک بی توجهی والدین در تربیت فرزندان، از عوامل مهم بزهکاری آن ها در دوره جوانی است. نقش تربیتی والدین در تربیت کودکان را تا سن شش سالگی، به ویژه در پسران بسیار مهم می دانند. در واقع تقلید پسران در کودکی و نوجوانی از پدر خود بیشتر از مادر است. جالب این که […]

بدون شک بی توجهی والدین در تربیت فرزندان، از عوامل مهم بزهکاری آن ها در دوره جوانی است. نقش تربیتی والدین در تربیت کودکان را تا سن شش سالگی، به ویژه در پسران بسیار مهم می دانند. در واقع تقلید پسران در کودکی و نوجوانی از پدر خود بیشتر از مادر است. جالب این که دخترانی که ارتباط مناسب با پـدرانشان دارند، در هنگام ازدواج تمایل بیشتری به همسرانی با خصوصیات پدر خود دارند.

 

از سوی دیگر پسران از پدران خود مرد بودن و پدر بودن را می آموزند. اگر پدر به فرزند، خانواده و همسر خود بی توجه باشد، در این صورت الگوی صحیحی از سوی پدر انجام نمی شود و پسران از نظر شخصیتی دچار مشکلات بسیاری می شوند. در واقع مسئولیت پدری، مسئولیت بسیار سنگینی است که با آگاهی، خلاقیت، فداکاری و اخلاق همراه است.

 

تصوری که فرزندان در کودکی از پدرشان دارند، فردی مقتدر و شجاع است به گونه ای که شغل، موقعیت پدر، پایگاه اقتصادی، نظریات و تحصیلات پدر در زندگی فرزندان نقش بسزایی ایفا می کند. اگر پدری دچار مشکلات اخلاقی شود، بر شخصیت کودک تاثیر می گذارد و کودک با سر افکندگی به زندگی ادامه می دهد.

 

به همین دلیل والدینی که بین عمل و گفتارشان تفاوت است و پدرانی که فرصت کافی برای ارتباط با فرزندان خود ندارند، الگوی مناسبی برای آینده فرزندان نیستند. با این همه فرزندان در مسیر رشد از افراد بسیاری تاثیر می گیرند که در این میان نقش پدر بسیار پررنگ تر و با اهمیت تر است.

 

نحوه زندگی والدین و به کارگیری وسائل برای ارتباط با کودکان تاثیر مستقیمی روی رفتار کودک در جوانی دارد. آن ها با رفتار و حرکات خود به کودک جهت می دهند و موجب رشد و یا سقوط شخصیت فرزند خود می شوند. والدین در خانواده دارای جایگاه ویژه ای هستند. بار عاطفی خانواده و رهبری و مدیریت خانه برعهده پدر و مادر است.

 

همواره فرزندان پدر را نماد اقتدار و تکیه گاه خانواده می بینند، عموماٌ خانواده هایی که دارای پدر با مشکلات روانی هستند، کودکان این خانواده ها همواره احساس تحقیر می کنند. چرا که اقتدار پدر را از بین رفته می بینند و همیشه پدر را از دوستان و اطرافیان خود پنهان می کنند.

 

بسیاری از مشکلات خانوادگی و ارتباطات اجتماعی خانواده مربوط به جایگاه پدر است. فرزندان در خانواده نسبت به شغل، رفتار و ارتباطات اجتماعی پدر بسیار حساس هستند، این در حالی است که این حساسیت نسبت به مادران تحصیل کرده و دارای پایگاه اجتماعی بالا، بسیار کمتر است.

 

تاثیر حضور پدر در خانواده و تشویق های او در خانه سبب می شود که فرزندان در فعالیت هایشان بسیار جدی تر عمل کنند. یک پدر در جایگاه پدر بودن برای تربیت فرزندش باید روان شناسی مربوط نوجوانی و جوانی را به خوبی بداند و خود را به الگوهای جوانان نزدیک کند. در واقع والدین باید با توجه به وضعیت اجتماعی امروز، آموزش های غیر مستقیمی که از سوی رسانه ها به فرزندان داده می شود، سعی کنند دیدگاه های قدیمی را برای تربیت فرزندان خود به کار نبرند. والدین مخصوصاً پدرها باید شناخت مناسبی از ویژگی های دوران کودکی و نوجوانی فرزندان خود داشته باشند و خود را به وضعیت رفتاری آنان نزدیک کنند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما