ستون های خانواده

بنای خانواده، بر چهار ستون استوار است که شامل محبت، اعتماد، احترام و گذشت می باشد.

۴۰۰ آیه در مورد خانواده در کلام وحی وجود دارد که تمام مسائل ریز و درشت زندگی ما را در بر می گیرد. خانواده بنایی بعد از توحید است و از مجموع روایات و احادیث می توان نتیجه گرفت که این بنا بر چهار ستون استوار بوده که شامل محبت، اعتماد، احترام و گذشت است.

 

محبت مهم ترین ستون بنای خانواده است، بیشترین وزن بنای خانواده بر ستون محبت وارد می شود که اگر این ستون سست و متزلزل باشد احتمال فروپاشی نظام خانواده افزایش می یابد. محبت ناظر به سه حوزه ی قلبی، زبانی و عملی می باشد؛ نباید به محبت قلبی اکتفا نمود و حتما بایستی آن را در جلوه اظهار و رفتار به همسر نشان داد که این امر نیز با اقداماتی نظیر بیان جملات محبت آمیز، دادن هدیه و غیره صورت می گیرد.

 

انواع گفتگوهای ممکن میان دو فرد نظیر زن و شوهر انجام گیرد؛ اگر این صحبت ها در قالب مشاوره و حتی مباحثه بیان شود مثمر ثمر است اما چنانچه این گفتگوها رنگ و بوی مشاجره  و مجادله به خود بگیرد دارای تأثیر منفی در روابط زوجین است. با توجه به میل خانم ها به صحبت کردن، باید مردان خانواده با درک این ویژگی بانوان مدتی را برای گفتگوی محبت آمیز همسر خویش صرف کنند که در غیر این صورت این نیاز برآورده نمی شود که در این صورت یک ظلم بزرگ واقع شده است.

 

در مورد عنصر احترام به عنوان یکی از ستون های دوام خانواده، از مصادیق تکریم همسر در موقع صدا زدن و همچنین استقبال از همسر در موقع ورود به خانه می توان نام برد. دو ستون «اعتماد» و «گذشت» را این چنین می توان بیان کرد که، اعتماد در بردارنده اعتماد مالی و اخلاقی است که زوجین باید با رعایت آن موجب تقویت محبت میان یکدیگر شوند و در عین حال با فراموشی اشتباهات و خطاها، از نکات منفی گذشته  با گذشت عبور کنند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما