اکتبر 10
بازدید : 800
نظرات : بدون دیدگاه
الگوهایی مقدس

در تربیت کودک دو نگاه با مبنای اصل لذت و مسئولیت وجود دارد که هرکدام آثار و نتایجی را برای کودک و جامعه در پی خواهد داشت. متکی بودن به دیگران، بی‌مسئولیتی، خستگی و تنبلی، سست عنصری، ترسو بودن، آینده‌نگر نبودن، خودخواهی، مستبد و مستکبر بودن و حرف ‌زدن بدون عمل از نتایج تربیت کودک […]

در تربیت کودک دو نگاه با مبنای اصل لذت و مسئولیت وجود دارد که هرکدام آثار و نتایجی را برای کودک و جامعه در پی خواهد داشت. متکی بودن به دیگران، بی‌مسئولیتی، خستگی و تنبلی، سست عنصری، ترسو بودن، آینده‌نگر نبودن، خودخواهی، مستبد و مستکبر بودن و حرف ‌زدن بدون عمل از نتایج تربیت کودک بر اساس اصل لذت است.

 

خودباوری، مسئولیت‌پذیری، مجاهد و مبارز بودن، دارای ثبات قدم بودن، خطرپذیری، سخت‌کوشی، آینده‌نگری، مهربان و دلسوز بودن، خداباوری، عالم و اهل عمل بودن نیز آثار تربیت بر اساس اصل مسئولیت است.

 

برای تربیت کودک بر اساس اصل مسئولیت به تربیتی نیاز داریم که بتواند برای زندگی آینده‌اش برنامه داشته باشد، در این راستا باید برای کودک الگوسازی کنیم تا او بر اساس الگو در زندگی پیش برود، برای زندگی‌اش چارچوبی تعیین کند و در آن ساختار تصمیم‌گیری کند. دفاع مقدس و رفتارهایی که رزمندگان از خود بروز دادند را بهترین الگو برای تربیت کودکان است.

 

استفاده از فضای مجازی برای آموزش این مسائل به نوجوانان بسیار موثر است، بازی ‌هایی در زمینه مقاومت و دفاع مقدس باید طراحی شود که بتواند فضای جدید برای تبیین دفاع مقدس ایجاد کند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما