دختران ریحانه اند…

یکی از مسائل تربیتی مهم در تربیت دختران در دوره اول زندگی رشد احساسی و درک عاطفی است. از آن جایی که قرار است دختران امروز مادران موفق و کارآمد آینده باشند، از سوی دیگر با توجه به این که مادر در کانون خانواده محور عواطف و احساسات است، اگر مادر مهربان باشد و از […]

یکی از مسائل تربیتی مهم در تربیت دختران در دوره اول زندگی رشد احساسی و درک عاطفی است. از آن جایی که قرار است دختران امروز مادران موفق و کارآمد آینده باشند، از سوی دیگر با توجه به این که مادر در کانون خانواده محور عواطف و احساسات است، اگر مادر مهربان باشد و از هم احساسی و درک بالای عاطفی برخوردار باشد، آن خانه سرشار از محبت و عطوفت و احساسات خواهد بود.

.

بر عکس اگر مادری از هر گونه احساس و عواطف عاری باشد، خانه به کانونی بدون روح و بدون محبت و عاطفه مبدل خواهد شد به همین جهت در آموزه های دینی این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که اگر دختر به زمین خورد او را بلند کنید لباسش را تکان دهید و او را نوازش نمایید ولی اگر پسر به زمین خورد بگذارید خودش بلند شود.

.

تفاوت در شیوه برخورد به سبب توجه دادن به این مساله مهم است که دختران چون در آینده باید بتوانند با فرزندان همدلی و هم احساسی نمایند، باید در دوران کودکی با آنان همدلی و هم احساسی نماییم. روایات متعدد، توجه والدین را به این مساله جلب نموده که باید با دختران با عطوفت و مهربانی بیشتری برخورد شود. امام رضا (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) نقل می فرمایند: «خداوند متعال نسبت به دختران مهربان تر از پسران است.»

.

«در این زمینه یکی از روایت ها می گوید که هر زنی در خانه رییس است یعنی مسوولیت های چشمگیر و فوق العاده ای دارد که تاثیر دارد. سوال این است که آیا هر دختری که به دنیا می آید، رییس به دنیا می آید؟ و در طرف مقابل هر مرد رییس است؟ می گوییم نه، از ده ها هزار یا از هزاران و یا صد ها هزار نفر مرد یک نفر رییس است. گاهی اوقات در بین هزار نفر یک نفر رییس است و در چند میلیون یک نفر مرد رییس است. یعنی هر مرد رئیس نیست ولی هر دختری رییس به دنیا می آید. به خاطر وقتی که در خانه مادر خانواده قرار گرفت این جا به عنوان یک رییس تاثیر گذار است و این معلوم است آیا تربیت یک رییس خیلی مهم است و خیلی اهمیت دارد یا تربیت مثلاً یک فرد معمولی که مسوولیتهای معمولی به او واگذار می شود این یک مساله که از روایت به دست می آید.

.

یا آن روایتی که می گوید هر کس یک دختری را خوب تربیت کند خدا به خاطر آن تربیت خوب خداوند بهشت می دهد به پدر یا مادر. یا می گوید بهشت زیر پای مادران است این ها حکایت از این دارد که بهشت نصیب شدن به خاطر تربیت خوب یک دختر معنایش این است که دخترها حساس اند و تاثیرگذاری بیشتری دارند، محدودیت های بیشتری دارند و تاثیرگذاری های بیشتری دارد و بر همین اساس تربیتش اهمیت بیشتری دارد که اگر یک خانواده، یک پسر و یک دختر داشته باشد هر دو را یکسان و مطابق نیازشان تربیت بکند ثواب تربیت دختر بیشتر از ثواب تربیت پسر است، به خاطر این که سخت تر است تربیت دختر.

.

این که می گوییم سخت تر است یا ارزش بیشتری دارد و یا باید توجه بیشتر داشته باشیم محدودیتهای دختر، مصونیت دختر و آسیب پذیری دختر نسبت به پسر فرق می کنید. فرض کنید یک دختر وقتی حضور پیدا می کند در جامعه مثل دانشگاه و تحصیل و حضورش در جامعه، این محدودیت های زیادی، مصونیت های زیادی دارد و بر همین اساس نیاز به دانستنی ها و مهارت ای تخصصی دارد.

.

این دانستنی ها و مهارت های تخصصی که ما به آن توجه نمی کنیم و کمتر صحبت می کنیم این یعنی یک تربیت خاص که نه تنها خانواده ها، فرهنگیان جامعه، نخبگان جامعه و رسانه ها در قسمت تربیت خاص دخترها حتی می شود جزو کارنامه ها و متون درسی دانشگاه باشد که ما در امر تربیت وقتی از تربیت نسل صحبت می کنیم، تربیت خاص نسل دختر که در جایگاه مادر است، بهشت زیر پای اوست یا در روایت می فرماید: آن ها ریحانه هستند، نه قهرمانند. شما تربیت قهرمان را با تربیت یک گلی زیبا نباید یکسان بدانید یعنی یک گل زیبا تربیتش ظرافت می خواهد و حال این که یک قهرمان را در میدان دو می گویی بدو و یا مثلاً این وزنه های سنگین و تاکتیک ها را تمرین کن یعنی تربیت یک قهرمان با تربیت یک گل تفاوت دارد.

.

این که در روایات می گوید، دختر یا زن، جنسش ریحانه است نه جنس و ماهیت قهرمانانه داشته باشد که از امتیازات دختر است. این ها همه حکایت از این می کند که دخترها تربیت خاصی و اهمیت خاصی و ثواب بیشتری و تاثیرگذاری بیشتری دارد و متقابلاً هر کسی توجه نکند زیان بیشتر و دردسر بیشتر و آبروبری بیشتر و در روز قیامت بیشتر مواخذه می شود.

.

گشت و گذار دختران کوچک در دنیای تخیلات بیشتر از پسران است به طوری که سنگ، اتومبیل ها، عروسک ها و حتی حیوانات عروسکی به صورت موجودات زنده برای آن ها تلقی می شود. دختران در این دوره با عروسک های خود مثل یک موجود زنده رابطه تخیلی و رویایی برقرار می نمایند و با آن ها صحبت می کنند. از آن جایی که دختران بیش از پسران به انجام بازی های تخیلی علاقه مندند، از توانایی گسترده تری برای فهم عواطف برخوردار می گردند. از این رو یکی از عوامل تاثیرگذار در تفکر منطقی دختران، ایجاد فضای مناسب و امکانات و شرایط لازم برای انجام بازی های تخیلی و رویایی کودکانه خاص دختران است.
ایجاد زمینه برای بازی با عروسک برای دختران، یکی از عوامل موثر در رشد تفکر منطقی و در پی آن رشد قدرت تکلم و همچنین رشد احساسی و درک عاطفی خواهد بود. تفکر نادرست بعضی والدین که دختران خود را از بازی با عروسک محروم می نمایند مانعی برای رشد تفکر منطقی آنان ایجاد می کنند. روایات متعدد تاکید بر بازی کودکان در هفت سال اول عمر مویدی بر این مطلب است. بازی کودکان و بازی با کودکان موجب اتلاف وقت و کار بیهوده نیست، بلکه عامل بسیار مهم برای رشد مهارت ها و استعداد فکری و ذهنی کودک می باشد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما