شکاف نسل ها

فاصله و شکاف نسل ها در واقع به معنی تفاوت هایی است که در بعدهای مختلف فرهنگی، رفتاری و اجتماعی بین افراد نسل گذشته و نسل امروز دیده می شود. به بیان ساده تر تفاوت های بین نسل گذشته و نسل امروز را فاصله و یا شکاف بین نسلی می گویند. بنابراین می توان گفت […]

فاصله و شکاف نسل ها در واقع به معنی تفاوت هایی است که در بعدهای مختلف فرهنگی، رفتاری و اجتماعی بین افراد نسل گذشته و نسل امروز دیده می شود. به بیان ساده تر تفاوت های بین نسل گذشته و نسل امروز را فاصله و یا شکاف بین نسلی می گویند. بنابراین می توان گفت فاصله ای که بین والدین و فرزندان رخ می دهد تنها به دلیل اختلاف سنی بین آن ها نیست. بلکه گاه این تفاوت ها به دلیل عوامل فرهنگی ای است که در هر دوره وجود دارد. و اختلافات درست از جایی شروع می شود که هر کدام از والدین و فرزندان سعی می کنند یکدیگر را شبیه به نسل خود بسازند. و فراموش می کنند که این حق برای همه ماست که باید فرزند زمانه خود باشیم.
.
متاسفانه، سرعت و شتاب جوامع در مسیر توسعه یافتگی، باعث شده که آنچه از آن به عنوان فرهنگ و رسوم یاد می شود، به فراموشی سپرده و همین امر منجر به ایجاد شکاف عمیق «بین نسلی» شده است.
.
دور افتادن نسل امروز از عقاید و افکار نسل گذشته، پایه های خانواده های سنتی و اصیل را متزلزل کرده و این نکته ای است که جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن تاکید نموده و حساسیت خاصی بر روی آن دارند. موضوع دیگر این که، سیر تحول جامعه رو به پیشرفت است و نسل‌ های نو با یک نگاه آرمان گرایانه به جامعه و مسائل نگاه می ‌کنند، راه کارهای جدید را راحت می ‌پذیرند و به دنبالش هستند. در حالی که نسل‌ های قبلی در مقطعی قرار دارند که یک نگرش محافظه کارانه در رفتار آنان شکل گرفته و خود به خود یک نسل مدافع و حافظ همه چیز می ‌شود و یک نسل می‌ خواهد آن را تغییر دهد و بهتر آن را ارائه دهد و این خود باعث تفاوت دیدگاه ‌ها و نگرش می‌ شود.
.
پدر و مادرها به این دلیل نمی توانند با فرزندان نوجوان خود روابط صمیمانه برقرار کنند که آنان را با زمان جوانی و نوجوانی خود مقایسه می کنند و انتظار دارند مانند فرزندان آن زمان رفتار کنند، حال آن که خودشان نیز در آن ایام با والدین خود در تضاد بودند و همین مشکل را داشتند.
.
اکثر والدین دوست دارند فرزندشان طبق نظر آنان لباس بپوشد و یا مثل آنان از لباس های ساده تر و یا حتی تیره تر استفاده کند، در حالی که فرزند نوجوان آنان رنگ های روشن تر و یا مدل های فانتزی را می پسندد. این اختلاف سلیقه که در بسیاری از خانواده ها به چشم می خورد، اغلب به کشمکش و تعارض بین والدین و فرزندان منجر می شود. چون پدر و مادر سعی می کنند خواسته فرزند خود را نادیده بگیرند و عقیده خود را به او تحمیل کنند.
.
در مقابل نوجوان هم به هر طریقی مقاومت می کند برای آن که دوست دارد به خاطر دل خودش زندگی کند و سلیقه، اعتقادات و ارزش های خود را به کار ببندد. به همین دلیل نافرمانی می کند و تعارض به وجود می آورد. یکی از راه های صمیمی شدن با فرزندان نوجوان، داشتن ارتباط مطلوب و گفتگوی دوستانه با آن ها ست. والدینی که هنگام صحبت کردن با فرزند نوجوان خود، از کلمات طعنه آمیز و نیشدار استفاده می کنند، باید بدانند که با ادای هر کلمه نیشدار و تحقیر آمیز ضربه جبران ناپذیری به ارتباط بین خود و فرزندشان وارد می سازند و فاصله بین خود و او را عمیق تر می کنند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما